Uddannelsesvejledning

Ballerup Kommunes uddannelsesvejledning tilbyder vejledning for elever på 6.-10. klassetrin på alle kommunens folkeskoler, privat- og specialskoler.

Vi tilbyder desuden uddannelsesvejledning til unge i alderen 16 til 30 år, der hverken er i gang med eller har gennemført en ungdomsuddannelse.

 

Hvis du er elev i 9. eller 10. klasse, skal du senest den 1. marts tilmelde dig en ungdomsuddannelse. Elever på 9. klassetrin kan også vælge at fortsætte i 10. klasse.

Du finder tilmeldingen på optagelse.dk 

Vejledning til elever og forældre finder du på vejledning til optagelse.dk

 

Uddannelsesparathed

Inden den 1. marts vil din uddannelsesvejleder vurdere, om du er uddannelsesparat. Det er nemlig vigtigt, at du kan opfylde de personlige, sociale og faglige krav, som uddannelsen stiller. 

At blive uddannelsesparat er en løbende proces, som der arbejdes med fra 8. klasse. Du bliver undervist i det timeløse fag "Uddannelse og Job", som er tilrettelagt i samarbejde mellem dine lærere, din skolevejleder og din uddannelsesvejleder. Her deltager du i forskellige forløb og opnår en høj grad af kendskab til dine interesser, forudsætninger og potentialer.

Samtidig får du og dine forældre tilbud om at deltage i informationsmøder i 8. og 9. klasse om valg af uddannelse, og du modtager både kollektiv og individuel vejledning om uddannelse og job.  

Har du forladt folkeskolen og ønsker at blive tilmeldt en ungdomsuddannelse, skal du henvende dig til uddannelsesvejlederen på jobcentret. Se mere under afsnittet "Find din uddannelsesvejleder" nedenfor. 

Er du i gang med en ungdomsuddannelse, kan du modtage vejledning på din uddannelsesinstitution. Ballerup Kommunes uddannelsesvejledning samarbejder med uddannelsesinstitutionerne, så vi hurtigst muligt kan kontakte dig, hvis du er i risiko for at afbryde eller allerede har afbrudt din ungdomsuddannelse. 

Skole eller klasse Uddannelsesvejleder   Kontaktinfo
Ballerup Ny Skole Kirsten Riborg Christiansen

Mail: kch1@balk.dk

Tlf.: 24819731

Baltorpskolen - Grantoften og Rugvænget Skoler Kirsten Solvang

Mail: ksol@balk.dk

Tlf.: 24816283

Hareskovens Lilleskole Gurli Panzio

Mail: gurp@balk.dk

Tlf.: 24802436

Hedegårdsskolen Kirsten Solvang

Mail: ksol@balk.dk

Tlf.: 24816283

Kasperskolen Vakant Vakant
Måløvhøj Skole - Måløv Birgitte Marquard Pockendahl

Mail: bpoc@balk.dk

Tlf.: 40161242

Måløvhøj Skole - Østerhøj Birgitte Marquard Pockendahl

Mail: bpoc@balk.dk

Tlf.: 40161242

Ordblindeinstituttet Birgit Bryld Nielsen

Mail: bin2@balk.dk

Tlf.: 51358640 

Skovlunde Skole Nord

Kirsten Riborg Christiansen

Mail: kch1@balk.dk

Tlf.: 24819731

Skovlunde Skole Syd Kirsten Riborg Christiansen

Mail: kch1@balk.dk

Tlf.: 24819731

Skovvejens Skole Øst  Birgitte Marquard Pockendahl

Mail: bpoc@balk.dk

Tlf.: 40161242

Talent 10 Kirsten Solvang

Mail: ksol@balk.dk

Tlf.: 24816283

Thomasskolen Gurli Panzio

Mail: gurp@balk.dk

Tlf.: 24802436

Specialklasserne på Baltorpskolen - Grantoften og Rugvænget Skoler Birgit Bryld Nielsen

Mail: bin2@balk.dk

Tlf.: 51358640 

Specialklassen på Hedegårdsskolen Vakant Vakant
STU Birgit Bryld Nielsen

Mail: bin2@balk.dk

Tlf.: 51358640 

Ungevejledning for unge op til 25 år (fødselsdato 01-18) Carsten Landberger

Mail: cal6@balk.dk

Tlf.: 40160987

Ungevejledning for unge op til 25 år (fødselsdato 19-31) Mette Klosterskov Nørgaard

Mail: menr@balk.dk

Tlf. 24792850

Jobcenter - vejledning for unge i alderen 25-29 år Carsten Landberger/Mette Klosterskov Nørgaard

Mail: cal6@balk.dk

Tlf.: 40160987

Mail: menr@balk.dk

Tlf. 24792850

 

Er du i tvivl om, hvilken uddannelsesvejleder du skal kontakte, så gå ind på minvejleder.dk. Her kan du altid finde de rigtige kontaktoplysninger for dig.

Kontakt

Uddannelsesvejledning

E-mail