Anbringelser

Et barn eller en ung kan anbringes uden for hjemmet, hvis den børnefaglige undersøgelse peger på, at det er løsningen for at afhjælpe barnets eller den unges vanskeligheder.

Anbringelsen kan ske med eller uden samtykke fra forældremyndighedsindehaver og den unge over 15 år.

Som familie vil I altid blive involveret i forløbet. Både i udarbejdelsen af den børnefaglige undersøgelse og i den efterfølgende udformning af en handleplan.

Handleplanen skal angive formålet med anbringelsen og er et centralt element til at følge op på om det går, som det skal.

Anbringelse kan foregå i familiens eget netværk, i en godkendt plejefamilie, på et socialpædagogisk opholdssted, på en døgninstitution eller på eget værelse dvs. ungdomsbolig.

Kontakt

Center for Børne- og
Ungerådgivningen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

 

4477 2000

E-mail