Ballerup Familiehus

Familiehuset er kommunens tilbud til børnefamilier, der på forskellig vis oplever vanskeligheder i familien.

Der tilbydes forskellige former for rådgivning, familiebehandling og gruppeforløb.

Hvis du oplever vanskeligheder omkring børneopdragelse, har problemer med familiens trivsel eller har været udsat for hændelser, der har bragt familien i krise, kan du få hjælp af Familiehuset.

”Cool kids” og ”Chilled” er 2 gruppetilbud til børn fra henholdsvis 6-12 år og fra 13-17 år, som har problemer med angst.

Der arbejdes i grupper med at lære at styre angsten og mindske symptomerne. Forældrene trænes i at hjælpe børnene med dette arbejde. Forløbet er på 10 x 2 timer.

Vi tilbyder at hjælpe familier med at få samspillet mellem børn og forældre til at fungere bedre for alle parter. Nogle forældre har samlivsproblemer som påvirker den samlede familie, mens andre har bekymringer for deres barn.

Barnet kan eksempelvis have vanskeligheder, der giver sig udslag i:

 • Tristhed eller vrede 
 • Utryghed eller angst
 • Ensomhed eller konflikter
 • Manglende selvtillid

Forløb i Familiehuset tilrettelægges ud fra familiens særlige behov:

 • Forældre kan få støttende samtaler i Familiehuset eller i eget hjem
 • Familiebehandling kan gives til den samlede familie
 • Forældre kan få parsamtaler

Hvis I ønsker familiebehandling skal I henvende jer til en sagsbehandler i Center for Børne- og Ungerådgivning på rådhuset, som vil hjælpe jer til at finde det rette tilbud til jeres familie.

 

Vi har to grupper til gravide og spædbørnsmødre.

Den ene gruppe består af gravide og mødre op til og med 25 år og den anden gruppe er for gravide og mødre over 25 år. Tilbuddet består af såvel gruppe- som individuelle forløb.

Uanset alder kan man føle sig skrøbelig eller usikker, og det kan være en stor omvæltning at blive gravid og forældre.

Forældregrupperne tilbyder forløb, hvor der fokuseres på rollerne som mor og far, og hvor man kan få forskellige former for støtte til at fungere som familie.

Vi har et godt samarbejde med både jordemødre, sundhedsplejen, socialrådgivere, jobcenter og andre, så vi sammen kan give et godt tilbud fra graviditet til du evt. skal videre i et uddannelsesforløb.

Ballerup Familiehus tilbyder krisesamtaler til familier med børn under 18 år i forbindelse med akutte kriser som f.eks. dødsfald, overgreb, kritisk sygdom, skilsmisse og lignende.

For at få krisesamtaler i Ballerup Familiehus, skal du først kontakte en sagsbehandler i Frontteamet i Center for Børne- og Ungerådgivningen på tlf. 4477 2000.

Familiehuset tilbyder anonym parrådgivning til forældre med problemer i parforholdet. Rådgivningen er for forældre med børn under 18 år.

Rådgivningen gives til forældre, som enten ønsker hjælp til at bevare parforholdet, eller som ønsker hjælp i forbindelse med samlivsophævelse. Parrådgivningen koster i alt 1.000 kr. for op til 5 samtaler.

Ring direkte til Familiehuset hvis I vil skrives op til parrådgivning.

Gruppen er for børn og unge fra 9-17 år, som er belastet af traume, tab eller sorg.

Tilbuddet er til børn og unge, der er ramt af dødsfald, skilsmisse eller lignende. Tilbuddet indeholder et gruppeforløb til barnet/den unge, familiesamtaler og møde med vigtige netværkspersoner som for eksempel pædagog, lærer eller vigtige personer i familiens netværk.

Tilbud til unge fra 14-17 år, som oplever at de har det svært.

Formålet med gruppetilbuddet er, at unge mødes med andre unge, til fælles inspiration til at tackle hverdagen.

Forældrene inddrages undervejs i forløbet, i samarbejde med den unge.

I Familiehuset kan du få gratis og anonym rådgivning i op til 3 samtaler, hvis du bor i Ballerup Kommune og har udfordringer i familien, der handler om børn og unge mellem 0-18 år.

I Åbne Rådgivning kan alle problemstillinger, som handler om jeres familie, tages op. Det kunne eks. være:

 • bekymringer for børnenes trivsel
 • udfordringer i forbindelse med pubertet
 • dårlig kommunikation
 • konflikter i familien
 • uoverensstemmelser i børneopdragelsen
 • misbrug af stoffer og alkohol
 • psykiatriske problemstillinger
 • eller andre forhold som gør at familien ikke trives

Nogle gange er 3 samtaler nok til at komme videre og andre gange skal der mere til. I så fald kan vi henvise til et videre forløb.

Du kan både sende en mail, en sms eller ringe til os og blive skrevet op. Så vil vi vende tilbage inden for en uge. Ofte vil Familiehusets Åbne Rådgivning være det rette tilbud, og ellers kan vi henvise til andre af Ballerup Kommunes tilbud om rådgivning.

Kontakt

Center for Børne- og Ungerådgivningen

Ballerup Familiehus

Torvevej
2740 Skovlunde

4477 2177

E-mail