Familiepleje

Ballerup Kommune arbejder for at skabe så gode muligheder for børnefamilier som muligt. I visse tilfælde kan det mest hensigtsmæssige være, at et barn eller ung bor uden for eget hjem.

I Ballerup er vi optaget i at finde det mest optimale anbringelsessted for barnet og vi mener at det så vidt muligt skal foregå i en plejefamilie eller netværksplejefamilie. 

I Ballerup har vi vores egen Familiepleje med familieplejekonsulenter, der følger anbringelse af kommunens børn og unge og har kontakt til socialrådgiverne og anbringelsesstederne.

Plejefamilier skal godkendes af Socialtilsynet i den region man bor, og som led i godkendelsen skal man ligeledes deltage i et kort lovbestemt grundkursus.

Du kan få yderligere information ved at kontakte Socialtilsynet eller Familieplejen på Ballerup Rådhus.

 

 • Hvorfor I ønsker at få et barn i pleje?
 • Som plejefamilie står I til rådighed 24 timer i døgnet - året rundt.
 • Som aflastningsfamilie står I til rådighed, når I selv har fri.
 • Et barn, der skal være hos jer, har behov for megen voksenkontakt, nærhed og fællesoplevelser.
 • Hvordan det vil være for jeres egne børn, hvis de skal til at dele jeres opmærksomhed og interesse med andre børn?
 • Hvad mener jeres egne børnene?
 • Et fremmed barn bliver en opgave for hele familien og jeres familieliv bliver ændret - og I kan blive nødt til at ændre på rutiner og ritualer, som I ellers var glade for.
 • Selv om I alle involverer jer meget i et barn, har I ingen mulighed for at bestemme, om barnet skal være hos jer i en kortere eller længere periode, selv om I kunne ønske det.
 • I skal samarbejde med - og acceptere - barnets familie, selv om de lever et liv, der er anderledes end jeres.
 • Et barn, der skal være hos jer, kan bære på megen sorg, smerte og kaos, som det kan være vanskeligt at være vidne til.
 • I skal være indstillet på samarbejde med familieplejekonsulent og sagsbehandler omkring en behandlingsplan for barnet, selv om I måske synes, at planen skulle se anderledes ud.
 • Hvilke vanskeligheder må plejebarnet have - og hvor stor en opgave kan I klare i jeres familie?

En plejefamilie er en familie, som har et barn i fuldtidspleje. Det betyder, at barnet har sin folkeregisteradresse hos plejefamilien og bor der fast hele året.

En aflastningsfamilie er en familie, som har et barn boende i weekender - normalt hver 2. eller hver 3. weekend. I nogle tilfælde også en hverdag i ugen. Barnet har folkeregisteradresse hos sine forældre.

Der kan opstå jalousi mellem jeres egne børn og det barn, der skal være hos jer.

I kan opleve følelser af afmagt og utilstrækkelighed.

Familie og omgivelser kan reagere uventet på jeres nye opgave.

I har tavshedspligt om barnet og dets families forhold - også overfor jeres nærmeste familie.

I skal være indstillet på at åbne jeres hjem for barnets familie og samarbejdspartnere. Besøg af barnets familie sker efter aftale mellem jer og familieplejekonsulent.

Som pleje-/aflastningsfamilie er man ikke ansat i kommunen, men man har indgået en kontrakt.

Inden barnet flytter ind, underskrives en kontrakt, der indeholder:

 • Vederlagets størrelse
 • De takster, der ydes til kost, logi mv. (omkostningsbeløbet)
 • Opsigelsesregler
 • Forsikringsforhold
 • For aflastningsforhold - hvor ofte barnet skal komme
 • Eventuelt andre forhold, der kan have betydning for arbejdet

I modtager skattepligtig løn for jeres arbejde og beregningsgrundlaget kaldes vederlag.  

Antallet af vederlag/størrelsen af lønnen fastsættes efter vurdering af plejebarnets samlede situation og de krav, der stilles til jer. Når det er et barn i fuldtidspleje, vil jeres muligheder for erhvervsarbejde udenfor hjemmet også blive taget i betragtning.

Når en plejefamilie modtager mere end 4xvederlag i løn, betyder det, at den af plejeforældrene, som har ansættelsen ikke kan påtage sig fuldtidsarbejde.

Der er faste skattefrie takster for omkostningsbeløbet og retningslinjer for, hvad beløbet skal dække.

Et barn i fuldtidspleje vil modtage lomme- og tøjpenge, der er skattefri.

Derudover kan særlige udgifter til f.eks. medicin, transport (statens lave takst) mv. dækkes efter en konkret vurdering.

Hvis barnet er i fuldtidspleje også går i daginstitution, betales institutionspladsen af Ballerup Kommune.

Familieplejekonsulenten vil blive jeres nærmeste samarbejdspartner. Familieplejekonsulenten er den person, der følger barnets ophold i jeres familie og den, der vil give jer råd og vejledning om barnets forhold og om samarbejdet med forældrene.

Familieplejekonsulenten har et tæt samarbejde med sagsbehandler

Familieplejen arrangerer temaaftener for aflastnings- og plejefamilier, hvor der er undervisning, og hvor familierne kan mødes og udveksle erfaringer.

Nye plejefamilier, der har fået et barn i fuldtidspleje, tilbydes derudover efteruddannelse/kurser 1 til 2 gange årligt i de første par år. Kurserne kan omfatte egne børn og plejebørn. Ballerup Kommune betaler kurset og transporten og plejefamilierne skal bruge deres egen ferie/fritid til kurset.

Kontakt

Center for Børne- og Ungerådgivningen

Familieplejen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

 

4477 2000

E-mail