Hvad er sociale indsatser til børn og familier?

Ballerup har en bred vifte af muligheder for at hjælpe sårbare børn, unge og børnefamilier. Familieteamet og Handicapteamet har en central plads i kommunens hjælp til børnefamilier.

Handicapteamet yder bl.a. råd og vejledning til forældre med børn og unge med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller indgribende kronisk eller langvarig lidelse.

Familieteamet tilbyder bl.a. familieorienteret rådgivning til løsning af vanskeligheder i familier. Det er også Familieteamet der, ud fra Servicelovens bestemmelser, kan iværksætte forskellige tilbud til børn og børnefamilier.

Blandt andet kan familieteamet visitere til nedenstående tilbud:

Kontakt

Center for Børne- og
Ungerådgivningen

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

 

4477 2000

E-mail