Om SSP

Hvad betyder SSP
SSP er betegnelsen for et samarbejde imellem Skole, Socialforvaltning og Politi. Samarbejdet går ud på at forebygge kriminalitet blandt børn og unge op til 18 år. Det sker gennem tidlig forebyggende indsats overfor alle børn og unge, såvel som indsatser målrettet bekymrende grupper og unge. De fleste unge i Ballerup Kommune har det godt, men nogle unge kan i en periode have brug for særlig hjælp og støtte.

SSP-samarbejdet arbejder også med børn og unge, der er på vej ud i kriminalitet. Det kan f.eks. være tyveri, trusler, salg af stoffer, hærværk eller vold.

I Ballerup Kommune har dette samarbejde fungeret i mange år. Samarbejdet foregår i respekt for den unge og den unges familie.

Bande- og rockergrupperinger                                                                                                                                                                                         Exit-koordinatoren der er tilknyttet Ungerådgivningen arbejder med unge (både under og over 18 år), der har behov for hjælp til at komme ud af bande- og rockergrupperinger.

Hvordan kommer jeg i kontakt med SSP
Du kan kontakte én af kommunens SSP-konsulenter i Ungeafsnittet eller Ungerådgivningen.

Hvis du har spørgsmål eller er bekymret for en ven eller veninde, så er du også velkommen til at kontakte SSP-konsulenten direkte eller via Ungerådgivningen.

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

SSP
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

44772000

E-mail