Til unge

Det er svært at sige præcist, hvor grænsen går mellem smådrillerier og mobning, men hvis du bliver ked af det, er det gået for vidt og skal stoppes. Hvis du er tilskuer til mobning, bør du også gøre noget for at det bliver stoppet.

Mobning kan være mange ting, og det kan foregå mange forskellige steder: I skolen, til sport, på nettet, på sms eller andre steder, hvor du er i kontakt med andre unge.

Mobning kan være at blive holdt udenfor i skolen eller ikke at blive inviteret med til fester eller fødselsdage. Mobning kan også være, hvis nogen opretter en falsk profil i dit navn på Facebook eller Instagram eller tagger dig på billeder, du ikke vil tagges på.

Det er ikke nemt at sige fra over for mobning og det kan være svært at overskue situationen, hvis du bliver mobbet. Men det er vigtigt, at du får hjælp fra din lærer, en pædagog, Ungerådgivningen eller dine forældre. Du kan også få hjælp hos Cyberhus, Girltalk, Ung På Linje, Headspace eller Børne Telefonen. Du behøver ikke sige dit navn, eller hvor du bor – kun, hvis du selv vil.

Du kan få hjælp, hvis du har det svært med din familie.

Du kan altid ringe eller komme ned i Ungerådgivningen på Ballerup Station. Her kan du få tre anonyme samtaler og hvis du har brug for mere, hjælper Ungerådgivningen dig videre. Du kan også kontakte en voksen, du har tillid til. Der findes også muligheder for at få hjælp, hvor du kan være helt anonym. De tilbud kan du læse mere om her Hjælpetilbud til børn og deres familier

Hvis du har problemer i skolen kan du få hjælp. Måske er det fordi du har svært ved at koncentrere dig, fordi du har problemer at tænke på, eller at du føler dig dårligt behandlet. Det er bedre for dig at løse dine problemer end at ignorere dem, for så bliver de måske bare endnu større.

Det er vigtigt, at du får et skoletilbud, der passer til dig. Tal med dine forældre om det, og søg råd hos din lærer. Du kan også kontakte Ungerådgivningen. 

Nettet giver dig mulighed for at møde andre unge. Det kan være du lærer nye mennesker at kende gennem online spil, sociale medier eller apps. Vi kan være online næsten hele tiden og det påvirker den måde, vi er sammen med andre på. Det betyder f.eks., at det kan føles som om dine venner er ved siden af dig hele tiden, selvom de er mange kilometer væk. Men der er også en risiko for at du bliver stresset fordi du prøver at være til stede to steder: Online og offline. Er du nærværende eller er du afhængig af at være online?

Kontrollér dine digitale spor! Du efterlader masser af digitale spor, når du er online. De spor kan ses og kopieres af andre på nettet eller kopieres af store firmaer. Det sker bl.a. når du bruger sociale medier som Facebook eller Instagram, søgemaskiner som Google, downloader apps eller bruger din mail. Du kan altid få hjælp til at beskytte dine digitale spor ved at ringe eller maile til Ungeindsatsen.    

Du deler måske også informationer, billeder eller videoer med dine venner og bekendte på nettet. Det kan føles som et stort pres, hvis man modtager eller kommer til at dele noget, man ikke ønsker andre skal se. Når det først er blevet delt, kan det være rigtig svært at få det slettet igen. Få hjælp til at slette private biller på nettet og få viden om lovgivningen om digital deling ved at kontakte Ungeindsatsen på tlf.nr. 4477 2000 (Ballerup Rådhus' hovednr.) eller skrive en mail til c-bur@balk.dk (Børne- og Ungerådgivningens hovedpostkasse).

Øl og cigaretter er lovlige rusmidler, men både lovlige og ulovlige rusmidler kan være farlige for unge. Derfor må man ikke købe fx breezers, før man er 16 år, og derfor er det forbudt at købe hash.

Hvis man får for meget og bliver forgiftet, kan man blive fysisk og psykisk syg, komme ud for en ulykke, eller lave skader man ikke kan rette op på bagefter.

Hash og anden narkotika bliver man nemt afhængig af. Det opdager man først, når man ikke kan styre sit forbrug, eller hvis det begynder at påvirke venskaber, skolegang o.s.v. Lyt til din familie og venner, hvis de bliver bekymret for dig – de vil det bedste for dig.

Du kan altid få hjælp i Brydehuset eller via Ungerådgivningen ved Ballerup station - se kontaktboks.

Din krop er din egen, og den mest værdifulde ejendom du har. Ingen har ret til at bruge dig, og du har al ret til at sige fra. Det gælder også, hvis du fx bliver presset til festlege, hvor man skal smide tøjet eller lignende.

Hvis man gør noget seksuelt for en anden til gengæld for tøj, mad eller penge, så kalder man det prostitution. Det kan medføre, at man bliver set ned på af andre - også af den person, der betaler. Det kan igen betyde, at man kommer til at se ned på sig selv.

Hvis nogen – mod din vilje presser dig til noget seksuelt, kalder man det voldtægt eller seksuelle overgreb. Det er ikke nogen undskyldning for den anden, hvis du fx har været fuld. Overgreb bør meldes til politiet. Heller ikke din kæreste, familiemedlemmer eller andre mennesker, du kender godt, har lov til at presse dig til noget seksuelt.

Både drenge og piger kan blive udsat for seksuelle overgreb. Skulle det ske for dig, er det meget vigtigt, at du får personlig hjælp. Ellers kan det med tiden udvikle sig til et alvorligt psykisk problem for dig. Bed dine forældre, andre voksne eller Ungerådgivningen om hjælp. Hvis du ikke synes, du kan tale med en voksen, kan du altid få hjælp hos Cyberhus, Girltalk, Ung På Linje, Headspace eller Børne Telefonen. Her kan du vælge at være anonym. 

Selvom konflikter kan være ubehagelige er de ret almindelige. Konflikter opstår fordi vi nogle gange er dårlige til at tale med hinanden. Konflikter kan ende i skænderier, at man ikke længere taler sammen, og – hvis det bliver rigtig slemt – med vold.

Men alle konflikter kan løses, selv om det kan se umuligt ud. Ungeindsatsen har flere konfliktmæglere, som kan hjælpe med at løse konflikter på en god måde

Det kan være en pige, der har skændtes med tre andre piger i klassen – måske i længere tid.  Det kan være to unge der larmer i en lejlighed, så underboen har truet dem eller det kan være en teenagedreng og hans mor der skændes om, hvornår man skal være hjemme om aftenen.

Konfliktmægling foregår ved, at konfliktmægleren stiller spørgsmål på en måde, så begge parter kan høre, hvordan den anden part har oplevet problemet. Derefter bliver man enige om, hvad hovedproblemet er, og så hjælper man hinanden med at finde løsninger på det.

Kontakt Ungeindsatsen på tlf.nr. 4477 2000 (Ballerup Rådhus' hovednr.) eller skriv en mail til c-bur@balk.dk (Børne- og Ungerådgivningens hovedpostkasse).

Fritidspas - ”Vejen til det gode ungdomsliv”

Hvis du er mellem 10 og 15 år og ikke går til en fritidsaktivitet kan du bede en lærer eller pædagog om at ansøge om et FRITIDSPAS til dig.

Et Fritidspas giver gratis adgang en fritidsaktivitet i Ballerup Kommunes forenings- og fritidsliv i op til et år. Kontakt Ungerådgivningen - se tekstboks.

Talentspejderne

Alle har evner og talenter – Det gælder bare om at få øje på dem.

Hvis du er træt af at gå i skole og ikke synes at du er god nok, kan din lærer søge om at du bliver en del af Talentspejderne. Du får hjælp af en mentor og du lærer også, hvordan du bruger dine evner og talenter på den bedste måde.

Du bliver tilbudt 24 møder med en mentor som kan lide at være sammen med dig præcis, som du er. En person du kan snakke fortroligt med uden at andre ved, hvad i taler om. Din mentor vil hjælpe og støtte dig til at klare dig bedre i skolen, så du senere kan få en uddannelse.  

Kontakt Ungeindsatsen på tlf.nr. 4477 2000 (Ballerup Rådhus' hovednr.) eller skriv en mail til c-bur@balk.dk (Børne- og Ungerådgivningens hovedpostkasse).

Motocross

Ungerådgivningen, Klub Skovlunde og Klub Syd tilbyder Motocross til børn og unge mellem 14 og 18 år to gange om ugen – mandag og tirsdag. Det foregår på motocrossbanen på Lautrup.

Man skal have en skriftlig forældretilladelse til at køre Motocross og man får en instruktion inden man kommer ud at køre.  Kontakt Ungerådgivningen - se tekstboks.

Ungerådgivningen tilbyder hjælp og afklaring af mange slags problemstillinger.

Vi rådgiver blandt andet om:

  • Venner og forældre
  • Skole og uddannelse/arbejde
  • Rusmidler, alkohol og misbrug
  • Kæresteproblemer
  • Angst og ensomhed
  • Mobning
  • Kriminalitet
  • Ensomhed
  • Problemer derhjemme

Du er altid velkommen til at komme ned og sige hej til os i vores åbningstid, som er hver torsdag mellem kl. 15-17. Vi bor Linde Allé 7 i Ballerup. Du kan også ringe til os eller sende en sms på vores telefon 4477 6477. 

SSP står for Skoler, Sociale myndigheder og Politiet. Det er et samarbejde, som hjælper unge, der er i risiko for at blive involveret i kriminalitet.

SSP arbejder forebyggende med kriminalitet og holder oplæg i skoler om fx gruppepres og brug af sociale medier.

Hvis en ung er blevet anholdt eller er blevet truffet sammen med nogen, der har begået kriminalitet, får kommunen besked af politiet. I de situationer kommer der en medarbejder fra Ungeindsatsen hjem til den unge og hans/hendes forældre til en samtale. Skolen bliver også bedt om at hjælpe med at støtte den unge.

Formålet er at hjælpe den unge med at forstå konsekvenserne af kriminalitet – både for den unge selv, men også for andre. Samtalen bruges også til at finde ud af om den unge har problemer derhjemme eller i skolen, som kræver hjælp fra Ungeindsatsen eller andre i kommunen.

En lille gruppe af børn og unge begår kriminalitet, og det har stor betydning for deres fremtid. Kriminalitet er, når man bryder loven. Det gælder uanset, om det bliver opdaget eller ej. Loven bestemmer også, hvordan man skal straffes, hvis man begår bestemte former for kriminalitet. Det er ikke en undskyldning, at man ikke ved, hvad der står i loven.

Hvis man er under 15 år, er det de sociale myndigheder og politiet, der kontakter den eller de unge, der har begået kriminalitet. Kommunen og politiet kontakter også den unges forældre.

Forældre og kommunen bliver kontaktet af politiet, og bagefter kan der ske forskellige ting, der skal hjælpe den unge. Kommunen kan fx tilbyde en kontaktperson, der kan hjælpe den unge med problemer.

Hvis man er over 15 år, kan man straffes for den kriminalitet, man har begået. Det betyder, at man bl.a. kan komme i fængsel, få en bøde eller blive idømt fodlænke. Hvis man bliver dømt står det på éns straffeattest.

En straffeattest er et personligt dokument. De fleste arbejdspladser vil se en straffeattest før de ansætter – det gælder også fritidsjob eller frivilligt ulønnet arbejde. Hvis man har en plettet straffeattest kan det være rigtig svært at få en praktikplads eller et job.

Du kan få udleveret din straffeattest, hvis du har brug for den. Du kan enten hente den på Politiets hjemmeside politi.dk, eller ved at møde op på politistationen i Albertslund. Husk gyldig legitimation og samtykke fra dine forældre, hvis du er under 18 år.

Hvis man ’er med’, når andre begår kriminalitet, er man medskyldig. Man kan fx blive dømt, hvis man har holdt vagt for nogen, der begår noget kriminelt.

Mange bliver involveret i kriminalitet på grund af gæld. Det kan fx skyldes hash-gæld, spillegæld eller dummebøder. Kriminelle kan kræve, at man gør tjenester for dem, som en slags afbetaling på gæld, og true med vold eller at gælden bliver større, hvis man ikke gør, som de siger. Hvis man bøjer sig for presset, og gør noget kriminelt, så er det svært at komme ud af det igen.

Hvis du har en ven eller kammerat, som er begyndt med kriminalitet, kan du hjælpe vedkommende med at komme ud af det. Du kan tale med vedkommende, om hvorfor han begår kriminalitet. Du kan også spørge, om han eller hun har problemer, som de har behov for hjælp til. Det kan fx være problemer derhjemme, misbrug eller dårlig skolegang. Prøv at overtale din ven til at gå med til Ungerådgivningen.

Man kan altid få hjælp, hvis man har problemer med kriminalitet. Du kan ringe til Ungerådgivningen, sende en SMS på Ungerådgivningens telefon eller komme ned i Ungerådgivningen på Ballerup station. Kontakt Ungerådgivningen - se tekstboks.

Rockere og bander organiserer kriminalitet. De miljøer tiltrækker nogle få unge, fordi kriminelle grupperinger prøver at lokke med fællesskab og penge. Nogle unge bliver presset ind i bande- og rockerkriminalitet. Langt de fleste, der er i kontakt med kriminelle grupperinger risikerer at blive udsat for vold, og rigtig mange ender med en stor gæld og mange år i fængsel. Medlemmer af kriminelle grupperinger, som dømmes for kriminalitet, får dobbeltstraf. Hvis man har brug for hjælp til at komme ud af et kriminelt miljø, kan man altid kontakte kommunen eller politiet. 

Kontakt

Center for Børne- og  Ungerådgivningen

SSP
Hold-an Vej 7
2750 Ballerup

Send en sikker besked

44772000

E-mail