Botilbud åbner for udendørs besøg senest 18. maj

Botilbud Klakkebjerg
15. maj 2020

Pårørende kan senest fra 18. maj besøge voksne med særlig behov på kommunens botilbud. Det sker, på baggrund af en bekendtgørelse fra Social- og Indenrigsministeriet og nationale retningslinjer fra Sundhedsstyrelsen.

Tidligere på ugen var der gode nyheder til beboere på kommunens plejecentre, og nu er det alle voksne med særlig behov, som bor på et af kommunens botilbud, der får gode nyheder. Senest fra den 18. maj kan pårørende besøge beboerne udendørs.

Læs mere: Plejecentre åbner for udendørs besøg 15. maj

Dermed er der nu åbent for, at beboere på plejecentre kan få besøg fra den 15. maj, og at beboere i botilbud kan få besøg senest fra den 18. maj.

De enkelte botilbud skal have mulighed for at informere beboere, medarbejdere og pårørende, inden udendørs besøg er mulige. Desuden skal det enkelte botilbud sikre, at retningslinjerne kan blive overholdt lokalt. Derfor kan der være forskel på, hvornår det enkelte botilbud åbner for udendørs besøg. Nogle kan åbne inden den 18. maj, mens alle senest den 18. maj åbner for besøg.

Du skal kontakte det botilbud direkte, hvor du ønsker at besøge en beboer. Botilbuddet informerer om betingelserne for besøget, og fra hvornår det er muligt at besøge en beboer på botilbuddet.

Lige som det var tilfældet for plejecentrene, er det en række retningslinjer, der skal overholdes, når en beboer på et botilbud skal have besøg. Det sker for at tage hensyn til beboernes sikkerhed og sundhed.

Retningslinjer for besøg på Ballerup Kommunes botilbud

 • Besøg skal foregå på de udendørs lokaliteter, der er udpeget af det enkelte botilbud
 • Besøgets tidspunkt og varighed skal aftales med botilbuddet på forhånd. Der er ikke mulighed for uanmeldte besøg
 • Ledelsen af botilbuddet træffer beslutning om besøget kan gennemføres
 • Besøgene må højst være 30 minutter
 • Personalet følger beboeren til og fra besøget
 • Der kan maksimalt garanteres den enkelte beboer ét besøg om ugen
 • Besøg kan finde sted på tidspunkter, hvor det passer ind i dagligdagen i botilbuddet
 • Der må maksimalt være to besøgende pr. beboer ad gangen
 • Det skal over tid være de samme to besøgende, der møder frem
 • Besøgende må ikke under besøget have kontakt til andre beboere
 • Pårørende og beboere skal være raske ved besøg og ikke have haft symptomer på sygdom minimum 48 timer før besøget
 • Besøgende og beboere må ikke være testet positiv for coronavirus inden for de seneste syv dage, selvom de ikke har haft symptomer
 • Besøgende og beboere skal spritte hænder umiddelbart før og efter besøget. Botilbuddet stiller sprit til rådighed
 • Der må ikke være fysisk kontakt under besøg
 • Besøg skal foregå med to meters afstand mellem beboer og besøgende
 • Botilbuddet stiller værnemidler til rådighed. De kan benyttes, hvis afstandskravet er svært at overholde
 • Efter besøg vil personalet hjælpe beboeren ind igen og hjælpe med hygiejne efter Sundhedsstyrelsens anbefalinger
 • Botilbuddets toiletter eller andre indendørs faciliteter må ikke benyttes af besøgende
 • Der er ikke servering under besøget
 • Beboeren må hverken modtage noget at drikke eller spise fra de pårørende under besøget
 • Et botilbud kan lukke midlertidigt for besøg, hvis der er tilfælde af aktuel smitte af COVID-19 i botilbuddet
 • Personalets henstillinger skal til enhver tid efterleves
 • Besøgende opfordres til at have så få kontakter til andre som muligt