Bred konstitueringsaftale indgået i Ballerup

Ballerup Rådhus
6. december 2017

Der er indgået en bred konstitueringsaftale med alle partier i Kommunalbestyrelsen, der tiltræder 1. januar 2018

- Jeg er glad for, at det er lykkedes at indgå en bred konstitueringsaftale. En bred aftale, hvor alle partier er med, sikrer et godt og solidt fundament for fremtidens udvikling af Ballerup Kommune, siger Jesper Würtzen, der er nuværende og også kommende borgmester i Ballerup Kommune.

Der er i aftalen lagt op til, at de politiske poster i Ballerup Kommune fordeler sig således fra 1. januar 2018, hvis indholdet af aftalen vedtages på det konstituerende møde onsdag den 13. december. 

Borgmesterposten (Jesper Würtzen, Socialdemokratiet)
1. viceborgmesterposten (Socialdemokratiet)
2. viceborgmesterposten (Venstre)

Udvalgene fordeler sig således:

Økonomiudvalget
Formand (Socialdemokratiet) 
Fire medlemmer (Socialdemokratiet)
Et medlem (Venstre)
Et medlem (Dansk Folkeparti)
Et medlem (Enhedslisten)
Et medlem (Socialistisk Folkeparti) 

Børne- og Skoleudvalget
Formand (Socialdemokratiet)
Næstformand (Socialdemokratiet)
To medlemmer (Socialdemokratiet)
Et medlem (Venstre)
Et medlem (Enhedslisten)
Et medlem (Socialistisk Folkeparti)

Social- og Sundhedsudvalget
Formand (Socialdemokratiet)
Næstformand (Venstre)
Tre medlemmer (Socialdemokratiet)
Et medlem (Dansk Folkeparti)
Et medlem (Enhedslisten)

Teknik- og Miljøudvalget
Formand (Socialdemokratiet)
Næstformand (Enhedslisten)
Tre medlemmer (Socialdemokratiet)
Et medlem (Dansk Folkeparti)
Et medlem (Venstre)

Kultur- og Fritidsudvalget
Formand (Socialdemokratiet)
Næstformand (Socialdemokratiet) 
Tre medlemmer (Socialdemokratiet)
Et medlem (Venstre)
Et medlem (Dansk Folkeparti)

Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget
Formand (Socialdemokratiet)
Næstformand (Socialdemokratiet)
Tre medlemmer (Socialdemokratiet)
Et medlem (Venstre)
Et medlem (Det konservative Folkeparti)

Navnene bag posterne bliver meddelt på det konstituerende møde, der finder sted onsdag den 13. december kl. 18.00.