Budget 2021: Her er indholdet af aftalen

gruppeformænd
30. september 2020

Læs den politiske aftale bag Budget 2021

Foto: Fra venstre Michael Jensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti, Peter Als, gruppeformand for Socialdemokratiet, borgmester Jesper Würtzen, Ulrik Falk-Sørensen, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti og Ali Abbasi, gruppeformand for Enhedslisten med den underskrevne aftale.

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti gik torsdag den 24. september sammen om en aftale om budgettet for 2021.

Siden torsdag har partierne arbejdet på de sidste formuleringer i aftaleteksten, og de formuleringer er nu på plads.

- Vi har haft gode og konstruktive forhandlinger, og det glæder mig, at vi har landet en visionær politisk aftale. Det grønne aftryk er tydeligt i aftalen, hvor klimaet og naturen fylder meget. Med aftalen sikrer vi også, at der ikke er nogen besparelser på den borgernære velfærd, siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Læs den politiske aftale bag budgettet for 2021

Budgettet bliver formelt vedtaget mandag den 5. oktober kl. 18.00 – et møde du kan se direkte her på hjemmesiden.

Hovedpunkter i aftalen

• Styrket demensindsats
• Ny daginstitution i Skovlunde
• Undersøge mulighederne for hel eller delvis hjemtagelse af vedligehold af de grønne områder
• Forbedring af vilkårene for cyklister
• Ny klimapolitik og indmeldelse i Realdanias DK2020
• Styrkelse af den bynære natur
• Bedre parkeringsmuligheder i Ballerup Bymidte
• Øget vedligehold af vejene