Budgetaftalen for 2017 er i hus

29. september 2016

Socialdemokratiet og Venstre har netop indgået aftale om budgettet for 2017. Byudvikling, flere private og almene boliger og kvalitetsløft på børneområdet er blandt hovedpunkterne.

"Jeg er rigtig glad og tilfreds med aftalen. Det er en aftale, hvor vi har lyttet til de øvrige partiers ønsker, og det er der kommet en meget fornuftig budgetaftale ud af, som 20 ud af 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen står bag", siger borgmester Jesper Würtzen.

"Vi er blevet enige om, at vi fortsætter investeringerne i vores bymidter, vi forbedrer og investerer i specialskoler og botilbud for voksne handicappede. Lige som vi investerer i et kvalitetsløft på børneområdet. Alt dette samtidig med, at vi betaler af på vores gæld. Det kan vi godt være stolte af", siger borgmester Jesper Würtzen.

Venstres gruppeformand Kåre Harder Olesen er glad for, at Venstre igen i år er med i budgetforliget.
"Det er helt centralt for Venstre, at vi fortsætter med at investere i vores by. Venstre er særlig tilfreds med de tydelige mål for boligudviklingen af private og almene boliger, så bydelene kommer i bedre balance. Ligeledes er Venstre rigtig godt tilfredse med, at der er tydelige investeringer i vores kernevelfærd", udtaler gruppeformand Kåre Harder Olesen.

Hovedpunkterne i den politiske aftale om budget for 2017 er:

  • Fortsat fokus på udviklingen af kommunens bymidter via flere investering i de kommende år
  • Konkrete og ambitiøse måltal for antallet af almene og private boliger over en kommende 5 års periode
  • Investeringer i bedre forhold for Kasperskolen og bofællesskaberne for voksne handicappede i den tidligere UCC bygning i Skovlunde
  • Indførelse af en såkaldt Sverigesmodel på børneområdet, som betyder mere kvalitet i arbejdet i forhold til anbragte børn og unge
  • Ressourcer til kompetenceudvikling i dagtilbud, folkeskoler og klubber via en fælles metodisk tilgang
  • Udarbejdelsen af en ny erhvervs- og vækstpolitik

"Der er helt overordnet tale om en budgetaftale, hvor vi trods sparekrav og anlægsloft overholder den langsigtede økonomiske strategi, vi sammen har lagt", siger borgmester Jesper Würtzen.

Parterne bag aftalen arbejder nu på at formulere den endelige aftaletekst, inden budgettet vedtages mandag den 10. oktober 2016.