Budgetaftalen for 2021 er på plads

rådhuset
24. september 2020

Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti er gået sammen om en aftale om budgettet for 2021 i Ballerup Kommune

Fokus på kernevelfærden, fokus på klima & miljø samt udvikling af den bynære natur. Det er et par af overskrifterne i budgetaftalen for 2021, som er blevet indgået mellem Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Enhedslisten og Socialistisk Folkeparti.

- Efter gode og konstruktive forhandlinger er vi gået sammen om en budgetaftale, der sætter kernevelfærden, klimaet og naturen i fokus. Budgettet indeholder mange gode elementer, og overholder kommunens økonomiske strategi om en bundsolid økonomi med mulighed for at prioritere midler til udvikling af velfærd og af kommunen, siger borgmester Jesper Würtzen (A).

Hovedpunkter i budgetaftalen

  • Styrket demensindsats
  • Ny daginstitution i Skovlunde
  • Undersøge mulighederne for hel eller delvis hjemtagelse af vedligehold af de grønne områder
  • Forbedring af vilkårene for cyklister
  • Ny klimapolitik og indmeldelse i Realdanias DK2020
  • Styrkelse af den bynære natur
  • Bedre parkeringsmuligheder i Ballerup Bymidte
  • Øget vedligehold af vejene 

Budgettet for 2021 bliver formelt set vedtaget mandag den 5. oktober kl. 18.00, når der er møde i Kommunalbestyrelsen.

Parterne siger om aftalen

Peter Als, gruppeformand for Socialdemokratiet:
- Vi har fået skruet et budget sammen, som er rigtigt godt for vores børn og unge. Hvis jeg skal fremhæve en enkelt ting, vil jeg nævne, at der de kommende 4 år er sat samlet 9,5 mio. kr. af til øget trafiksikkerhed i forhold til børnenes skolevej.
 
Michael Jensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti:
- Dansk Folkeparti er rigtig glade for igen at være med i en bred budgetaftale. Vi er særligt glade for øget indsats ift. demens og midler til øget kompetencedækning i folkeskolen.
 
Ali Abbasi, gruppeformand for Enhedslisten:
- Enhedslisten er meget tilfredse med indholdet i årets budgetaftale, hvor vi friholder kernevelfærden for besparelser og investerer i natur og klima.
 
Ulrik Falk-Sørensen, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti:
- SF er også godt tilfredse med det kommende års budgetaftale, hvor jeg særligt vil fremhæve bygningen af en ny daginstitution i Skovlunde og forbedringerne for cyklisterne.