Byggetilladelser: Ballerup helt i top

Første spadestik
25. april 2019

Ballerup Kommune sagsbehandler byggetilladelser næsthurtigst i hovedstadsområdet og tredjehurtigst i region Sjælland og Lolland-Falster.

Borgere og virksomheder i Ballerup Kommune skal ikke vente længe på at få at vide, om de kan stikke spaden i jorden til parcelhus- eller kontorbyggeri. Det viser en opgørelse fra Dansk Byggeri.

Dansk Byggeri konkluderer, at Ballerup Kommune i gennemsnit bruger 27 dage til at sagsbehandle en byggetilladelse. Det er et godt stykke under gennemsnittet i hovedstadsområdet. De storkøbenhavnske kommuner bruger i gennemsnit 63 dage til sagsbehandlingen.

Dykker man ned i Ballerup Kommunes egne tal, ser det oven i købet endnu bedre ud, end tallene fra Dansk Byggeri angiver.

Tallene viser, at kommunen i 2018 i gennemsnit var 25 dage om at behandle en byggetilladelse. Ser man på tallene for de første tre måneder af 2019, falder det til 16 dage.

”Det går i den rigtige retning hele tiden. Det er glædeligt, at vi kontinuerligt er i stand til at reducere sagsbehandlingstiden. Vores mål er i første omgang at nå ned på 20 dage. Det er nemlig det mål, vi har sat som ambition over for kommunalbestyrelsen,” siger Sussi Kjær, udviklings- og driftschef i Center for By, Erhverv og Miljø i Ballerup Kommune.

Delegation og intet gebyr
Der er flere grunde til, at Ballerup Kommune er en af duksene i klassen. Der er kommet en ekstra medarbejder til sagsbehandlingen, byggesagsgebyret er forsvundet og endelig arbejder Ballerup Kommune med princippet om delegation.

Det betyder, at administrationen har fået delegation fra kommunalbestyrelsen til at behandle ansøgninger om dispensation fra bygge- og planlovgivningen. Det sparer tiden, som det ellers ville have taget at skulle spørge det politiske udvalg om dispensation.

”Det har speedet processen op, at vi arbejder på den måde. Sager med politisk indhold bliver selvfølgelig fortsat behandlet som tidligere. Den nye arbejdsform og -proces hjælper dog rigtigt meget på tempoet i sagsbehandlingen. Det er positivt både for erhvervslivet og for vores borgere,” slutter Sussi Kjær.

Faktaboks
Ballerup Kommune ligger et godt stykke under servicemålene på området.

Servicemål

Servicemål i dage

Simple konstruktioner

40

Enfamilieshuse

40

Industri og lagerbygninger

50

Etagebyggeri, erhverv

55

Etagebyggeri, boliger

60

Alle tidsangivelser i artikel og faktaboks er i kalenderdage – ikke i arbejdsdage.

Læs analysen hos Dansk Byggeri