Corona-situationen skaber nødvendige prioriteringer i hjælpen

Cafe for mennesker med demens
25. marts 2020

Ballerup Kommune foretager allerede nu daglige prioritereringer i kommunens hjælp til borgerne

Det danske sygehusvæsen foretager i denne tid daglige prioriteringer i, hvem der opereres og behandles på grund af coronavirus i Danmark. Ballerup Kommune foretager ligeledes daglige prioriteringer i hvem, og hvordan vi bedst muligt bruger vores ressourcer på dem, der har mest behov for hjælp. Det er fx i forhold til borgere, der modtager rengøringshjælp via Hjemmeplejen.

- Det er dagligt en udfordring for vores ledere at foretage denne nødvendige prioritering. Vi har i den aktuelle situation været nødt til at aflyse nogle borgeres rengøring i borgernes eget hjem, siger Eik Møller, der er kommunaldirektør i Ballerup Kommune.

Han tilføjer, at der også er borgere, der selv har bedt om, at der ikke kommer kommunale medarbejdere i hjemmet for at gøre rent grundet smitterisikoen.

Nye bekendtgørelser giver undtagelser

Under normale omstændigheder er det service- og sundhedslovene, som udstikker rammerne for, hvad en kommune skal levere. Folketinget og de statslige sundhedsmyndigheder har den seneste uges tid udstedt et antal nye bekendtgørelser, der giver kommunerne en række undtagelser for de generelle regler. Undtagelserne skal sikre, at kommunerne kan foretage daglige og løbende vurderinger og ændringer således at de borgere, der har akut og mest brug for hjælp prioriteres først.

- Det handler simpelthen om, at kommunerne nu har fået mulighed for at prioritere ressourcerne derhen, hvor der er brug for dem. Når vi fx vælger at aflyse rengøring, så er det simpelthen fordi, at der en borger som har haft mere brug for hjælpen. Og prioriteringen vil med stor sandsynlighed kun blive tydeligere i den kommende tid, siger Eik Møller.

Det betyder blandt andet, at borgere og pårørende vil kunne opleve at kommunens hjælp til en række ting vil blive aflyst i kortere eller længere perioder.

Ballerup Kommune følger naturligvis sundhedsmyndighedernes retningslinjer og forholdsregler, og hvis man som borger er i tvivl, så er man velkommen til at skrive eller ringe via de oplysninger, der fremgår af Ballerup Kommunes særlige hjemmeside om corona på ballerup.dk/corona. Siden opdateres løbende med nyt om, hvordan Ballerup Kommune løser opgaverne.

- Jeg ved i sagens natur hverken hvor lang tid denne periode vil vare, og jeg ved heller ikke hvilke prioriteringer, vi vil skulle håndtere. Tingene ændrer sig dag for dag. Jeg er dagligt i dialog med vores kommunale sundhedsberedskab, med borgmesteren og gruppeformændene, så vi hele tiden afstemmer, hvad der skal ske. Jeg er meget opmærksom på, at det er en svær tid for vores borgere, pårørende og medarbejdere. Jeg appellerer til størst mulig forståelse for situationens alvor, og til at vi gør det bedste, vi kan hele vejen rundt, siger Eik Møller.

Kontakt Ballerup Kommune

Kommunens hovednummer 4477 2000 er fortsat åbent hverdage kl. 09.00-12.00. Her er man velkommen til at ringe, hvis man er i tvivl om noget. På ballerup.dk/corona kan man også finde telefonnumre på kommunens øvrige afdelinger.