Dialogkaffe og hurtigere busser

Dorte Søhof
15. maj 2019

Ballerup Kommune og Movia undersøger muligheden for at lave en prioriteret busbane gennem erhvervsområdet Lautrupgård.

Over en varm kop kaffe blev pendlere spurgt om deres syn på, hvordan den kollektive trafik og stoppestederne kan blive bedre.

Hver dag pendler mange folk til studie og job i området Lautrupgård i Ballerup Kommune. Det giver trængsel og massevis af mennesker, biler og busser.

Mandag blev passagererne ved stoppestedet Borupvang spurgt om, hvordan de gerne ser området udvikle sig.

”Ballerup Kommune ønsker tidligt i processen at inddrage borgere, virksomheder og grundejere i udviklingen af området. Vi har brug for dialog med passagerer og brugere af området. En uformel dialog over en kop kaffe er et godt udgangspunkt,” siger Tina Wexøe Ertbjerg, trafikplanlægger i Ballerup Kommune.

Bus rapid transit
Ballerup Kommune, Movia og et rådgiverhold bestående af Urban Creators, Cowi og Cobe undersøger helt konkret, hvordan anlæg af en prioriteret busbane (BRT) mellem Malmparken Station og Klausdalsbrovej dels kan fremme mobiliteten i området og dels være katalysator for udvikling af området.

BRT er en forkortelse for bus rapid transit. Det betyder, at busserne på BRT-strækningen kører i egen busbane. Derved kan det sikre hurtige, effektive og højfrekvente afgange fra Malmparken Station gennem Lautrupgård og videre ud i hovedstadsregionen.

”Vi ser et stort potentiale for, at BRT-stationerne kan blive nye bymæssige knudepunkter og mødesteder i Lautrupgård, der tilfører nye aktiviteter og funktioner til området og med et markant design gør den kollektiv transport mere synlig,” siger Maria Wass-Danielsen fra Urban Creators og fortsætter:

”Passagerne er fyldt med gode ideer. De ønsker flere siddepladser og læ ved stoppestederne og mulighed for at købe en snack på vejen. Andre reflekterede over, at vi i fremtiden tænker stoppesteder som transporthubs. Altså et sted, hvor det for eksempel er nemt at skifte til el-løbehjul, delecykler eller samkørsel. Desuden er der mange der nævner kvaliteten ved de grønne omgivelser i Lautrupgård.”

Stort erhvervsområde – også om 20 år
Projektet afsluttes i efteråret 2019 med et dialogmateriale, som kan danne grundlag for den videre dialog med områdets brugere, virksomheder og grundejere om områdets udvikling.

Lautrupgård er et af landets største erhvervsområder med mere end 20.000 studie- og arbejdspladser. Derfor har kommunalbestyrelsen i Ballerup Kommune afsat midler til at udarbejde en udviklingsplan for området frem mod 2020. Det sker, fordi lokalpolitikerne ønsker at fastholde og udbygge områdets position, så Lautrupgård også om 10-20 år er et relevant sted at drive virksomhed og uddanne sig.

”Den højklassede busforbindelse vil styrke infrastrukturen i området og være en væsentlig forudsætning for områdets forsatte attraktivitet og udvikling,” slutter Tina Wexøe Ertbjerg, trafikplanlægger i Ballerup Kommune.

Christian Nielsen

Christian Nielsen

Hvor arbejder du?

Jeg studerer og går på produktionsskole.

Hvordan kommer du i skole?

Jeg tager bussen. Jeg bor tæt på Drive In Bio ved Lynge, så jeg har lang vej.

Hvordan oplever du trafikken i området?

Om morgenen kan det være svært at komme i skole, fordi busserne holder i kø på vejene. Det giver nogle gange ventetid.

Hvad er vigtigst for dig?

At komme sikkert af sted.

Hvordan kan trafikken i området blive bedre?

Det ved jeg ikke. Man kan måske ikke gøre så meget ved trafikken. Flere busser og flere afgange kunne være fedt. Der går 15-30 minutter mellem min bus kører.

Dorte Søhof

Dorte Søhof

Hvor arbejder du?

SDC.

Hvordan kommer du på arbejde?

Jeg bor i Ringsted. Først tager jeg toget til Høje-Taastrup. I Høje-Taastrup skifter jeg til en bus. Det tager en time og et kvarter hver vej.

Hvordan oplever du trafikken i området?

Der er tit kø, især i myldretiden, og bussen er tit overfyldt.

Hvad er vigtigst for dig?

At kunne komme af sted til tiden. Og at kunne få en siddeplads. Tidligt om morgenen er det tit svært.

Hvordan kan trafikken i området blive bedre?

Der kunne godt være flere busser mellem Høje Taastrup og Ballerup. Vi er rigtigt mange, der pendler.