Egenbetaling for korttidsplads

Forskellen på akutpladser og korttidspladser
21. oktober 2019

Derfor skal du betale for en korttidsplads i Ballerup Kommune.

Denne artikel bliver også bragt i "De 4 Årstider", som udkommer 1. januar 2020.

Kammeradvokaten har slået fast, at kommuner ikke må opkræve betaling, når en borger er henvist til et ophold på en kommunal akutplads.

Det har forvirret en række borgere, når Ballerup Kommune opkræver betaling for blandt andet mad og tøjvask, når en borger bliver henvist til en korttidsplads i kommunen.

Hvordan hænger det sammen? Det korte svar er, at en akutplads og en korttidsplads er to forskellige ting.

Vi har samlet den vigtigste information til at forstå forskellen.

Hvad er en korttidsplads?

Korttidsplads er en fællesbetegnelse for alle opholdspladser i Ballerup Kommune. Det koster kommunen 1.920 kr. kroner om dagen pr. plads at opretholde tilbuddet. Når du, som borger, bliver henvist til en korttidsplads, betaler du for mad, tøjvask og rengørings- og toiletartikler. Det koster dig 132,32 kroner om dagen. Taksten justeres årligt.

I Ballerup Kommune er der korttidspladser på Plejecenter Lindehaven, Parken Rehabilitering og i et vist omfang på Plejecenter Sønderhaven.

Du kan få bevilliget en korttidsplads på to måder. Enten efter servicelovens §84.1 – aflastningsophold. Eller efter servicelovens §84.2 - midlertidigt ophold (efter hospitalsindlæggelse).

Hvad er en akutplads?

Akutpladser findes i sundhedslovens bestemmelser. Det er et tilbud, der omfatter specialiseret sygeplejefaglig indsats. Kommuner må ikke opkræve betaling fra borgere for mad, vask og rengøring på denne type plads.

Ballerup Kommune har dog slet ikke akutpladser. Derfor har Kammeradvokatens afgørelse ingen betydning for borgere i Ballerup Kommune. Ingen borgere i kommunen er henvist til en akutplads.

Hvorfor har Ballerup Kommune ikke akutpladser?

Ballerup Kommune har ikke akutpladser, fordi kommunen i stedet har en akutindsats. Akutindsatsen består af et hold af sygeplejersker – kaldet SHS-Akutteam. Det særlige er, at Ballerup Kommunes akutindsats bliver leveret privat – i dit eget hjem.

Læs mere om akutindsatsen i Ballerup Kommune på www.shsteam.dk   

Hvad er forskellen mellem en korttidsplads og en akutplads?

I Ballerup Kommune er borgere ikke henvist til en akutplads. Borgere er henvist til en korttidsplads. Det er forskellen. Akutindsatsen foregår privat - i dit eget hjem i Ballerup Kommune – ikke på en akutplads.

Hvad opkræver Ballerup Kommune betaling for?

Kommunen opkræver betaling for mad, tøjvask og rengørings- og toiletartikler på korttidspladser.

Kammeradvokaten fastslår, at kommuner ikke må tage betaling. Hvordan hænger det sammen?

Det er korrekt, at kommuner må ikke tage betaling for mad, tøjvask og rengøring på akutpladser. Da Ballerup Kommune kun har korttidspladser – og ikke akutpladser – er Kammeradvokatens konklusion ikke relevant i Ballerup Kommune.