Elektroniske bustavler ved Malmparken St

6. december 2016

I forbindelse med ombygningen af busterminalen ved Malmparken st. er der nu opsat en elektronisk tavle, som viser busafgangene i realtid.

Nu bliver det nemmere at nå bussen fra Malmparken st. til Lautrupgård

I forbindelse med ombygningen af busterminalen ved Malmparken st. er der nemlig opsat en elektronisk tavle, som viser busafgangene i realtid.

Dermed imødekommes et stort ønske fra brugerne om at gøre nemmere at vælge hvilket stoppested, de skal gå til for at fange den første bus, der kører gennem Lautrupgård erhvervsområde.