Elever indvier klima-kunst på genbrugsstationen

skolebørn og kunst
19. marts 2019

Med "krop og klima" som tema har skoleelever i samarbejde med to kunstnere skabt en kreativ udsmykning til genbrugsstationen i Ballerup

Foto: Eleverne ser nærmere på deres klima-kunst. I midten står én af de to kunstnere, Peter Rørbæk.

"Pas på - der er børn på pladsen" står der på et skilt ved indgangen til genbrugsstationen på Energivej i Ballerup. Selvom der er glade børnestemmer i området tirsdag morgen den 12. marts, er det nok en sandhed med modifikationer. Normalt er genbrugsstationen mest for voksne, men denne råkolde tirsdag er genbrugsstationen rammen om et arrangement for skoleelever, der har deltaget i et ganske særligt projekt.

Kultur- og Fritidsudvalget i Ballerup Kommune har i samarbejde med Billedskolen under Ballerup Musik- og Kulturskole inviteret til fernisering. Elever fra 7. og 8. årgang på Måløvhøj Skole, Skovlunde Skole og Ordblindeinstituttet har skabt en spændende udsmykning til genbrugsstationen.

Langs de to hegn på begge sider ved op- og nedkørselsrampen til affaldscontainerne hænger der en række menneskefigurer. Figurerne viser på hver sin måde sammenhængen mellem krop og klima. Udsmykningen er lavet af eleverne i et workshopforløb med kunstnerne Peter Rørbæk og Anders Benmouyal, som også er til stede ved ferniseringen. 

klima-kunst

Obama på genbrugsstationen
Kultur- og Fritidsudvalgets formand Charlotte Holtermann indleder dagens arrangement med at takke eleverne for deres store indsats. Så citerer hun den tidligere amerikanske præsident Barack Obama. Han har tidligere sagt, at vi er den første generation, der mærker konsekvenserne af klimaforandringer, og den sidste generation, der kan gøre noget ved det. 

- Her mener han jer!, siger Charlotte Holtermann og anerkender eleverne for at arbejde med en tematik, som er vigtig, og som de unge også opfatter som en reel bekymring i forhold til deres hverdag. 

De lokale skolelever har brugt det konkrete projekt som afsæt for at lære om både kunst, miljø, klima og genbrug. Håbet er, at besøgende på genbrugsstationen, kan afkode den tone og symbolik, eleverne har bidraget med, og at værket kan være med til at de forholder sig til, hvorfor det bl.a. er vigtigt at genbruge. Og elevernes værker bliver faktisk brugt aktivt i hverdagen på pladsen.

- Der kommer nemlig mange og spørger til værkerne og det giver et rigtig godt udgangspunkt til en dialog omkring genbrug, og hvorfor det nu er så vigtigt, fortæller den daglige leder Filip Keinicke Larsen.

Så næste gang du har et ærinde på genbrugsstationen, så stop op og nyd den flotte udsmykning, der giver stof til eftertanke.