Elever og forældre er tilfredse med BFO’en

bfo
10. december 2019

Ny undersøgelse viser, at forældre og elever generelt er tilfredse med skolernes fritidsordning.

Foto: En tilfredshedsundersøgelse af skolernes fritidsordning viser, at forældre og elever især er begejstrede for aktiviteterne i BFO’en.

Ballerup Kommune har for første gang undersøgt tilfredsheden med skolernes fritidsordning, også kaldet BFO.

Undersøgelsen viser, at både forældre og elever generelt er tilfredse med BFO’en i Ballerup Kommune. Brugerne har givet feedback på forskellige dele af BFO’en, lige fra aktiviteter og fysiske faciliteter til relationerne mellem børn, voksne og forældre i BFO’en.

Alle forældre, der har børn i BFO, har haft mulighed for at deltage i undersøgelsen, mens der er blevet lavet gruppeinterviews med i alt 40 elever fra kommunens forskellige BFO’er.

Gode aktiviteter og faciliteter

En af BFO’ens opgaver er at medvirke til, at der er relevante aktiviteter for alle børn efter skole. Den opgave mener forældrene også, at BFO’en løfter. En af topscorerne i undersøgelsen er nemlig aktiviteterne i BFO’en og de udendørs faciliteter.

Overordnet set er tre ud af fire forældre tilfredse med aktiviteterne i BFO’en ude og inde, og der er ligeså stor tilfredshed med de udendørs faciliteter i fritidsordningen, som fx legepladsen eller boldbanerne.

Selv om der tilfredshed med de daglige aktiviteter, så viser undersøgelsen også, at der er plads til forbedring. Halvdelen af forældrene er tilfredse med sommerferieaktiviteterne i BFO’en, og her viser de åbne svar, at forældrene fx efterlyser bedre kommunikation om aktiviteterne i ferien.

Forældrenes oplevelser flugter meget godt med elevernes oplevelser. Se her, hvad to af eleverne siger om BFO’en, da de blev interviewet.

-Jeg synes, det er sjovt at gå i BFO, for der er masser af ting at lave – hobby, spille eller lave perler.

-Når det er sommerferie, synes jeg ikke, det er særligt sjovt at gå i BFO, for så er alle mine venner på ferie (..), og systuen har næsten aldrig åbent.

Mere fokus på relationer og samvær

BFO’en har ikke kun til opgave at sørge for relevante aktiviteter for børnene. De skal også skabe fællesskaber for alle børn, og tage hånd om børnenes trivsel i samarbejde med forældrene.

Ifølge undersøgelsen er over halvdelen af forældrene tilfredse med relationerne i BFO’en. Der er størst tilfredshed med BFO’ens indsats i forhold til arbejdet med relationerne mellem de voksne og børnene i fritidsordningen. Her udtrykker 68% af forældrene tilfredshed, mens 10% er utilfredse.

Til gengæld er forældrene mindre tilfredse med den dialog, de selv har med BFO’en omkring deres eget barn. Her er 61% tilfredse, mens 14% er utilfredse. Kommentarerne fra forældrene viser, at de især efterspørger mere information om aktiviteterne og barnets trivsel.

Interviewene med børnene viser til gengæld, at børnene primært er optaget af vennerne i BFO’en, og mest bruger de voksne i relation til aktiviteter og konflikter. Som et af børnene i undersøgelsen siger:

-Vi går til de voksne, når nogen har slået sig, nogen driller, eller der er konflikter.

Nu arbejder BFO’erne med resultaterne

BFO’erne har modtaget en rapport for hver skole. I den kommende tid dykker de ned i undersøgelsen og bruger de mange input fra både forældre og elever i den løbende videreudvikling af fritidsordningen.

Der bliver fulgt op på arbejdet i forbindelse med den næste kvalitetsrapport for skolerne. Den udkommer i marts 2020.

Fakta:

 

  • I forbindelse med Budget 2019 blev det besluttet at gennemføre en tilfredshedsundersøgelse blandt BFO’ens brugere.
  • Undersøgelsen blev gennemført fra den 27. september – 7. oktober.
  • 962 forældre har valgt at deltage i spørgeskemaundersøgelsen, og der er lavet gruppeinterviews med mellem seks til ti børn fra hver BFO.
  • Se undersøgelsen