Elever oplever kirkehistorie på egen krop

Elever oplever kirkehistorie på egen krop
7. november 2017

Samarbejde mellem skoletjeneste og kirker har givet folkeskoleelever et unikt indblik i Reformationens betydning for vores lokale samfund.

Foto: Kåre Gade, Helsingør Stift

I Måløv Kirke går en nonne rundt med en fløjspose på en træpind. Hun samler ind til kirken hos den stående menighed i Måløv Kirke. Imens læser præsten op af Biblen – på latin. Det synes at tage en evighed, selvom der kun er tale om godt og vel ti minutter. Kirken er kun oplyst med stearinlys, og på rækkerne sidder bønder og adelige adskilt i en herre- og en dameside.

”Jeg forstod ikke et ord af det”, fortæller en ung pige, som er på vej ud af kirkens kvindeside. ”Det var virkelig mærkeligt”, supplerer en anden. De to store børn går begge i 7. klasse på Skovvejens Skole afd. Øst og deltager i læringsforløbet ”Reformationen i Måløv og Ballerup”. Forløbet er udarbejdet af Måløv Kirke og Skoletjenesten Pederstrup i samarbejde med en lærer fra Skovvejens Skole og markerer 500-året for Reformationen.

 

Kirkehistorie viser samfundets udvikling

Den første af tre korte gudstjenester er afsluttet, og det er ved at være tid til den næste, som foregår i 1617. Der er nu gået 100 år siden, at Luther slog sine teser op på døren i Wittenberg. 

Undervejs i gudstjenesten rasler de adelige med smykkerne, mens bonden nede bagved ser knap så frisk ud. Degnen prikker til den del af menigheden, som er faldet i søvn, og præsten fortæller tørt og i rigelige mængder om, hvordan sognets indbyggere bør leve og tro på Gud.

Til slut deltager de store skolebørn i en gudstjeneste, som den ser ud i 2017. Dermed har eleverne fået et både unikt og konkret indblik i udviklingen af gudstjeneste og samfund gennem tiden set i lyset af Reformationen og Martin Luthers skelsættende idéer.

 

Lokal markering af Reformationen

Samarbejdet mellem kirke og skoletjeneste blev iværksat omkring nytår og støttes af Udvalget for reformationsjubilæet i Ballerup Kommune. Målet er at skabe en lokalt forankret markering af Reformationen. Eleverne møder forandringerne lige dér, hvor tidligere generationer af borgere i Måløv og Ballerup sogne oplevede dem. Forløbet har fokus på at give elever og lærere et højt fagligt udbytte af undervisningen, samtidig med at det skaber en unik oplevelse.

- Det er fantastisk, at vi kan inddrage de her kirkerum i formidlingen, fortæller Sara Kvist, historiker i Skoletjenesten Pederstrup. 

- For 500 år siden var bønderne til gudstjeneste i netop disse to kirker. Men mens det kirkelige, adelige og kongelige Europa kom at slås, så skete der ikke et hak her.

Med Reformationen i Danmark i 1536 begyndte forandringerne imidlertid at slå igennem - også hos almuen - og i starten af 1600-tallet blev de sidste katolske traditioner erstattet af den lutherske lære. 

- Det er det, vi gerne vil vise med gudstjenesterne fra 1517 og 1617. Forandringen kom, om end den var længe undervejs, og der skete en række mærkbare forskelle i liturgi og samfund, fortæller Sara Kvist.

Cirka 350 elever har deltaget i det spændende læringsforløb, som foregik i Ballerup Kirke og Måløv Kirke.