Ensomhed hos ældre på dagsordenen

29. november 2016

Ballerup Kommune sætter fokus på ufrivillig ensomhed hos ældre. Vi inviterer borgere, foreninger og nøglepersoner til konference om emnet

Ufrivillig ensomhed blandt ældre skal være noget, som man tør tale om. Det er budskabet, når Ballerup Kommune tirsdag den 6. december sætter fokus på ensomhed hos ældre med en konference for både borgere, foreninger og nøglemedarbejdere i kommunen. 

Håbet er, at konference kan være startskuddet til, at de frivillige foreninger og medarbejdere fra kommunen får inspiration til at bruge hinanden i et større og bredere omfang, så man ved fælles hjælp kan nå længere i at hjælpe ensomme ældre.

- Mange ældre oplever, at deres omgangskreds over årene bliver mindre og mindre. Vennerne falder fra, børn og familiemedlemmer kommer måske ikke lige så ofte, som de gjorde tidligere. Det kan isolere de ældre i deres hjem, og det vil vi gerne sætte på dagsordenen, siger Britt Boesen, der er ensomhedskonsulent i Ballerup Kommune.

Læs mere på ballerup.dk/ensomhed

- På konferencen vil de frivillige foreninger kunne møde fagfolk fra blandt andre Hjemmeplejen. I Hjemmeplejen kender man nødvendigvis ikke til alle frivillige tilbud, så vi håber, at konferencen kan være første skridt på vejen til at få skabt et tættere samarbejde på tværs, som i sidste ende kan komme de ældre til gavn, siger Britt Boesen.

Ved at Hjemmeplejen kommer til at kende bedre til de frivillige tilbud, så vil medarbejderne, når de er i hjemmet hos en ældre, naturligt kunne præsentere nogle mulige hverdagsaktiviteter, som måske kan have interesse for den ældre.

Ensomheden sætter fysiske spor
Og det er vigtigt at sætte fokus på ensomheden. Erfaringer viser, at det ikke kun er livskvaliteten, der bliver påvirket af ensomhed. Det fysiske helbred lider også under ensomheden.

- Som regel er ufrivillig ensomhed en konsekvens af nogle forudgående hændelser. Måske er den ældre blevet alene, blevet mere usikker på benene, blevet opereret eller måske har vedkommende fået et synshandicap. Sammenlagt kan det betyde, at der er blevet længere mellem besøgene og egne initiativer. Konsekvensen er, at ens sociale liv og evner langsomt svinder hen. Den sociale isolation kan skabe grobund for fysisk inaktivitet, som i sidste ende kan påvirke den ældres helbredstilstand, siger Britt Boesen.

Respekten skal bevares
Men det er vigtigt, at en eventuel indsats sker i tæt samarbejde med den ældre og i respekt. 

- Det er vigtigt at huske på, at ensomhed er en privat sag, og derfor er det også op til den enkelte ældre, om de ønsker vejledning til mulige aktiviteter. Det er vigtigt, at vi lytter til de ældres behov og ikke træder ind i deres privatsfære. Det er vi meget bevidste om med dette tiltag, siger Britt Boesen.

Af samme årsag vil blandt andre Hjemmeplejen fra årsskiftet får konkrete redskaber og viden om, hvordan man kan tale om, håndtere og hjælpe borgeren i en sådan sårbar situation, som ensomhed er.

Har du som borgere eller pårørende lyst til at høre mere, så finder konferencen sted tirsdag den 6. december, kl. 16.30-19.00, på Ballerup Rådhus.

Tilmelding kan ske til Britt Boesen på brib@balk.dk eller tlf: 3091 8247. Fristen er senest søndag den 4. december