Erstatning for sygedagpenge

Kommunen kan i visse tilfælde kræve erstatning for udbetalingen af sygedagpenge til en borger, hvis det skyldes en ulykke
22. februar 2018

Hvis din sygemelding skyldes en ulykke, kan kommunen måske kræve erstatning for dine sygedagpenge. Spørgeskema er på vej til relevante borgere.

Hvis udbetalingen af sygedagpenge skyldes en ulykke, kan kommunen i visse tilfælde kræve erstatning for sygedagpengene fra den, der er ansvarlig for ulykken. Det er typisk et forsikringsselskab.

Ballerup Kommune har netop indgået en aftale med advokatfirmaet HjulmandKaptain om, at de hjælper os med denne opgave fremover.

Det kan dreje sig om alle typer af sygemeldinger, der skyldes ulykker. For eksempel trafikulykker, arbejdsskader, ulykker forårsaget af hunde eller voldelige overfald.

Samarbejdet med HjulmandKaptain har ingen betydning for din ret til (fortsat) at modtage sygedagpenge. Det har heller ingen betydning for din arbejdsgivers eventuelle ret til at modtage refusion til delvis dækning af udbetalt løn.

Spørgeskema på vej til udvalgte borgere
HjulmandKaptain sender løbende spørgeskemaer til de borgere, hvis sager ser ud til at opfylde kravene.

De har nemlig brug for lidt yderligere oplysninger for konkret at vurdere, om der kan være en ansvarlig for skaden.

Hvis du modtager et skema, beder vi dig udfylde det og returnere det til advokatfirmaet. Det gælder også, selv om der efter din opfattelse ikke er andre, der er ansvarlige for din sygemelding.

Har du spørgsmål til skemaet, så er du velkommen til at kontakte HjulmandKaptain direkte. Se deres hjemmeside her.