Fælles IT-løsning for børneområdet på vej

Aula er navnet på et nyt IT-system for skoler og dagtilbud
19. juni 2018

Snart kan du hente al information om dit barn ét sted - lige fra vuggestue til 9. klasse. Løsningen hedder Aula og erstatter Forældreintra, Børneintra og Skoleintra.

Mange forældre jonglerer i dag mellem flere forskellige IT-systemer, når de skal se billeder fra Livas dag i børnehaven eller tjekke op på Yusufs lektier i skolen.

De kan nu se frem til en nemmere hverdag, hvor de kun behøver at tjekke ét enkelt system. 

Fremover bliver alle informationer fra dagtilbud, skole og BFO nemlig samlet ét sted. Det nye system hedder Aula og bliver fremtidens kommunikationskanal på børneområdet i alle landets kommuner. 

Forbedrer kommunikationsmulighederne
Ud over at Aula samler alle informationer fra skole og dagtilbud ét sted, så får systemet også flere funktioner, sammenlignet med de nuværende intra-løsninger.

Aula ser sådan ud
Foto: Aula bliver mere brugervenligt og får flere funktioner sammenlignet med de systemer, vi bruger i dag.

Det bliver fx muligt at sende beskeder til klasselæreren via et sikkert mail-system, og en opslagstavle sørger for at vigtige informationer bliver mere synlige. Det hele bliver samlet i en smart app, som hurtigt og nemt kan bruges både på mobil og tablet.

Ulla Blom Kristensen, der er Chef for Center for Skoler, Institutioner og Kultur ser frem til bedre kommunikationsmuligheder mellem forældre og personale.
.
”Et sammenhængende børneliv og et godt samarbejde mellem forældre og institution/skole er altafgørende for vores børns udvikling. Det understøtter Aula, og derfor glæder jeg mig til, det går i luften,” siger Ulla Blom Kristensen.

Forberedelserne er i fuld gang 
Forberedelserne til overgangen til det nye system er i fuld gang. Vi starter med skolerne, hvor det nye system efter planerne bliver udrullet efter sommerferien 2019. 

Der er derfor allerede en tæt dialog i gang med personalet og repræsentanter for de kommende brugere, så vi sikrer en smidig overgang fra de nuværende intra-systemer til Aula. 

Når Aula er udrullet på skoleområdet, tager vi fat på dagtilbudsområdet. Her går Aula efter planen i luften i 2020. 

Fakta
• Regeringen og KL aftalte i 2014, at alle folkeskoler skal anvende en samarbejdsplatform
• Alle landets folkeskoler og SFO (BFO) kommer til at bruge Aula. 93 kommuner har også valgt at bruge løsningen for dagtilbudsområdet - det gælder også Ballerup Kommune
• Kommunalbestyrelsen vedtog i Budget 2018 at afsætte 13,5 mio. kr. over en 4-årig periode til implementeringen af Aula.