Fastfrysning af grundskylden for boligejere

1. december 2016

Et flertal i Folketinget har, som led i Finansloven for 2017, aftalt at fastfryse grundskylden i 2017

Hovedparten af grundejerne af ejendomme får derfor en rabat på deres grundskyld, også kendt som ejendomsskat. Det betyder, at de fleste borgere kommer til at betale det samme i grundskyld i 2017, som de gjorde i 2016.

Ejendomsskattebilletterne for 2017 bliver udsendt i starten af december 2016, og de fleste borgere vil få sendt ejendomsskattebilletten via digital post. Er du fritaget for Digital Post, så vil du modtage et fysisk brev.

Det har ikke været muligt at indregne fastfrysningen i den første rate, som skal betales den 6. februar 2016. Du skal derfor betale det beløb, som fremgår af din skattebillet. 

Ballerup Kommune vil i 2017 genberegne grundskylden, og der vil ske en modregning i beløbet som opkræves i anden rate i 2017. 

Det er ikke kun boligejerne, der får glæde af fastfrysningen. Den omfatter også borgere, der bor til leje.

Læs Skatteministeriets faktaark om fastfrysning af grundskylden i 2017