Flere muligheder for at kvitte røgen

Cigaretter
23. april 2019

Ballerup Kommune har indgået samarbejde med otte nærliggende kommuner om rygestoptilbud. Det kommer rygere til gode, som får flere og mere fleksible muligheder for at stoppe.

Siden 1. januar har rygere i Ballerup Kommune kunne vælge det rygestoptilbud, som passer dem bedst i ni kommuner. Det er resultatet af et nyt samarbejde på tværs af kommuner om rygestop.

”Vi har de samme tilbud til rygere, som vi hele tiden har haft. Fordelen er nu, at vi kan give mere fleksible tilbud til vores borgere, når ni kommuner arbejder sammen,” forklarer Anne Marie Søndergaard, sundhedskonsulent i Forebyggelsesenheden i Ballerup Kommune. Hun uddyber:

”Det betyder flere tilbud til borgerne, fordi kommunerne kan trække på hinanden og supplere hinanden. Hvis Egedal Kommune for eksempel har et kursus med ledige pladser, kan vi henvise borgere i Ballerup Kommune til at fylde hullet – hvis det passer vores borgere. Enlige forældre, der arbejder i en anden kommune, men bor i Ballerup Kommune, kan for eksempel have svært ved at nå et kursus efter arbejde. Nu kan de benytte et rygestoptilbud tæt på arbejdet. Det giver mere fleksibilitet,” siger Anne Marie Søndergaard.

Rygestoptilbud til indlagte

Samarbejdet på tværs af kommuner rækker dog endnu længere. De ni samarbejdskommuner er gået sammen med tre afdelinger på henholdsvis Herlev og Gentofte Hospital om at henvise indlagte patienter til et rygestoptilbud i deres hjemkommune eller samarbejdskommune.

”I mange år har vi stort set ikke fået henvisninger fra hospitalerne. Allerede nu kan vi se, at vi begynder at få flere henvisninger. Som noget nyt kan vi nu også henvise på tværs af kommuner. Potentialet er stort, hvis vi kan få mange flere afdelinger inddraget. Det kan mange patienter på hospitalerne få gavn af,” siger Anne Marie Søndergaard.

I alt ni kommuner er med i det nye samarbejde. Rødovre, Gladsaxe, Furesø, Egedal, Herlev, Ballerup, Gentofte, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal Kommune.