Forbedret skolesti i Måløv

Skolestien i Måløv er blevet renoveret
14. november 2017

Måløv har fået en bredere, grønnere og lysere skolesti.

Foto: Den renoverede skolesti i retning mod Måløv Hovedgade. Grøften til venstre i billedet opsamler alt regnvand, så vandet bliver ledt væk fra stien.

Tidligere på året igangsatte vi en renovering af skolestien i Måløv, der forbinder Måløv Hovedgade med Måløvhøj Skole. Det gjorde vi efter en dialog med flere borgere, som fandt stien smal, mørk og utryg.

Efterfølgende blev der tegnet en ny plan for stien i samarbejde med en lille lokal arbejdsgruppe og med rådgivning fra JaJa Architects.

Bredere udsyn

Arbejdet på skolestien er nu afsluttet, og både cyklister og fodgængere kan se frem til flere positive forandringer.

De karakteristiske træer langs boldbanen er bevaret og indgår nu i langt højere grad som en del af stiens nye udformning, mens hegnet mellem stien og træerne er flyttet. Den tætte beplantning under træerne er samtidig fjernet, og forbipasserende kan derfor nyde udsynet mellem stien og boldbanearealerne.

Et nyt boldhegn med flere direkte indgange fra stien er sat op, så den opleves bredere. Stien er samtidig blevet mere oplyst, fordi der er sat flere lygtepæle på strækningen.

Til foråret vil områderne langs stien blive finjusteret, og under træerne sås græs.

Tramp på stien

Skolestiens gangareal er belagt med småsten, som skal have tid til at sætte sig, så for en periode vil der være løse sten i overfladen.

Jo mere stien bliver brugt, desto hurtigere vil overfladen blive rigtig god at færdes på. Vi opfordrer derfor jer alle til at komme ud og se de mange nye forbedringer på skolestien og trampe gruset på plads.