Forlængelse af udløbne kørekort

Kørekort
1. marts 2021

Grundet corona-nedlukning er der begrænsede muligheder for fornyelse af kørekort. Derfor har Rigspolitiet valgt at forlænge visse kategorier af kørekort, som ellers står til at udløbe i perioden 1. september 2020 og frem. Forlængelsen gælder indtil videre til 15. april 2021.

Følgende kørekort og beviser er omfattet af forlængelsen:

• Kørekort til kategorierne C1, C1/E, C, C/E, D1, D1/E, D og D/E samt kørekort til erhvervsmæssig personbefordring og kørekort, hvorpå det er anført, at indehaveren er godkendt til at drive virksomhed som kørelærer 

• Chaufføruddannelsesbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer til vejtransport 

• Uddannelsesbevis til førere af køretøjer til vejtransport af farligt gods udstedt i medfør af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 

• Sikkerhedsrådgiverbevis udstedt i medfør af bekendtgørelse om sikkerhedsrådgivere for transport af farligt gods 

• Legitimationskort, udstedt i medfør af bekendtgørelse om visse personers adgang til regulering af færdslen i forbindelse med særtransporter.

Vær opmærksom på, at forlængelserne udelukkende gælder for kørsel i Danmark.

Andre kategorier, såsom kategorier A, B, B/E udløber til den gældende dato på dit kørekort. Såfremt disse kategorier udløber, har du mulighed for at få et midlertidigt kørekort tilsendt via din e-boks. Se yderligere info på https://ballerup.dk/borger/borgerservice/korekort/bestil-tid-til-nyt-koe...

Såfremt du bruger dit kørekort i dit arbejde uden for Danmark, skal du fortsat kontakte kørekortkontoret på telefon 44 77 28 98 i tidsrummet 9-12 med henblik på akutaftale.