Forslag til Lokalplan 169 i høring for boliger ved Lystoftegård

29. november 2016

Den 28. november besluttede Kommunalbestyrelsen at sende forslag til Lokalplan nr. 169 for boliger ved Lystoftegård i høring.

Høringen starter i dag den 29. november, og løber frem til den 7. februar 2017.

Der afholdes offentligt møde om planforslaget den 24. januar 2017. Tid og sted annonceres i god tid inden mødet afholdes.

Se og læs lokalplanforslaget her

I linket ovenover det også muligt at komme med høringssvar til lokalplanforslaget.

Om lokalplanforslag
Lokalplanforslaget fastlægger en hoveddisponering af området med rækker af boliger i 1 plan, der omkranser et fælles grønt areal. Planen giver mulighed for etablering af op til 20 boliger udformet som rækkehuse. Det eksisterende hus i den østlige del af lokalplanområdet kan indrettes til fælleshus, eller der kan på samme sted opføres et nyt hus til dette formål.
 
De grønne områder mellem boliggrupperne skal anlægges som græsarealer med spredte beplantningsgrupper med udgangspunkt i den eksisterende beplantning. I den forbindelse er den eksisterende beplantning blevet registreret, og de bevaringsværdige træer er indmålt og skal i en fremtidig bebyggelse bevares - herunder flere af de eksisterende kirsebærtræer.
 
Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser. Det vurderes heri, at ændringerne ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.