Frivillighedspolitik i høring

Hånd rækker ud efter hænder
14. oktober 2020

Kommunalbestyrelsen har sendt forslag til en ny frivillighedspolitik i høring.

Frivillighedspolitikken ønsker at styrke, synliggøre og skabe muligheder for frivillige indsatser og frivilligt arbejde overalt i Ballerup Kommune. Politikken danner rammen om arbejdet med frivillighed og skal være et hjælpende redskab for frivillige borgere, virksomheder, foreninger, politikere og medarbejdere.

Læs frivillighedspolitikken

Har du bemærkninger til frivillighedspolitikken, skal du sende dem til kultur@balk.dk senest 15. november.