Fuld enighed: Budgetaftale for 2020 er på plads

rådhuset
30. oktober 2019

En enig Kommunalbestyrelse har indgået aftale om budgettet for 2020 i Ballerup Kommune.

Der er indgået budgetaftale for 2020 i Ballerup Kommune. Det er igen lykkedes at samle alle seks partier og alle 25 medlemmer af Kommunalbestyrelsen om en budgetaftale.
 
- At alle er med i budgetaftalen giver stabilitet og sikrer, at vi kan fortsætte det brede, konstruktive samarbejde om driften og udviklingen af Ballerup Kommune. Der er tale om en rigtig god og solid aftale, hvor det er lykkedes at håndtere en række økonomiske udfordringer i forhold til specialundervisning, udsatte børn og familier og voksen-/handicapområdet, siger borgmester Jesper Würtzen (A).
 
Samlet er der fundet 35 millioner kroner årligt til at understøtte udviklingen på de tre områder, hvor flere borgere har behov for hjælp, og hvor priser på hjælpen stiger.
 
Andre hovedpunkter i budgetaftalen:
 
  • Mere end 20 millioner kroner er afsat til småbørnsområdet til kapacitetsudvidelser og til flere voksne til de mange nye børn
  • 50 millioner kroner er afsat til en ny daginstitution med forventet åbning i 2021.
  • Der er fundet midler til et nyt plejecenter og udvidelser på ældreområdet – ikke mindst i Hjemmeplejen.
  • Mere end 50 millioner kroner er afsat til by- og erhvervsudvikling i Ballerup, Skovlunde og Måløv.
  • Budgetaftalen prioriterer yderligere penge til vedligeholdelse af veje, fortove og cykelstier, til vedligehold af bygninger og til arbejdet med en klimaplan.
  • En årlig besparelse på 15 millioner kroner på administrationen på Ballerup Rådhus.
     
- Det er en aftale, som til fulde overholder kommunens økonomiske strategi om en bundsolid økonomi med mulighed for at prioritere midler til udvikling af velfærd og af kommunen, samtidig med at der afdrages yderligere på gælden, siger Jesper Würtzen.
 
Budgettet for 2020 bliver formelt set vedtaget mandag den 4. november kl. 18.00, når der er møde i Kommunalbestyrelsen.
 
Parterne siger om aftalen    
 
Kåre Harder Olesen, 2. viceborgmester og gruppeformand for Venstre:
- Selvom det heller ikke i år blev til en skattelettelse, så er Venstre med i budgetaftalen - og tager igen medansvar for kommunens samlede økonomi - fordi vi på den måde har sikret, at der er afsat midler til den helt nødvendige vedligeholdelse af vores veje, skoler og institutioner, ligesom der afsættes penge til en indsats mod bandekriminalitet og utryghed, og der gøres en øget indsats mod det høje sygefravær – punkter, som det har været vigtigt for Venstre at få med i aftalen.
 
Michael Jensen, gruppeformand for Dansk Folkeparti:
- Dansk Folkeparti kan se sig selv i aftalen for budget 2020. Vi er blevet hørt på adskillige punkter, der vil fremme vores arbejde for borgerne i Ballerup. Vi er glade for, at der bliver tilført penge til Hjemmeplejen og plejecentre. Midlerne fra værdighedsmilliarden forbliver på ældreområdet til vores store glæde. Vi overholder den økonomiske strategi, og er velforberedte på fremtidens udfordringer. Alt i alt en god aftale, hvor alle partier er med.
 
Stine Rahbek Pedersen, gruppeformand for Enhedslisten: 
- Budgettet er robust, det skal være slut med opbremsning i et budgetår. Klimaet styrkes med en politik og nye indsatser. En busanalyse og forsøg med flex plus. Drift af grønne arealer skal ske naturvenligt, plast samles op og naturen kortlægges. Vi styrker indsatsen for mennesker, der har været i jobcentret i mere end tre år, de skal have en handleplan, vi vil fremme små billige boliger og ”skæve” boliger til udsatte.
 
Allan Kristensen, gruppeformand for Det Konservative Folkeparti:
- Det Konservative Folkeparti er i år gået med i budgetaftalen, selvom at det ikke er blevet til skattelettelser, da vi står inde for brugen af langt de fleste penge, og vi vil gerne sikre, at det bliver gennemført med os ved bordet.
 
Ulrik Falk-Sørensen, gruppeformand for Socialistisk Folkeparti:
- Vi har i fællesskab udarbejdet et fint budget, der også tager hensyn til ønsker fra SF. Her skal blot henvises til en smule bedre normering i vores dagtilbud, men samtidig en aftale om at penge fra Finansloven til bedre normeringer slår fuldt ud igennem i Ballerup Kommune. Også ældreområdet og hele det specialiserede område er blevet tilgodeset.