Furesø og Ballerup fortsætter samarbejdet om fællessekretariat for beboerklagenævn og huslejenævn

Furesø og Ballerup Kommuner fortsætter samarbejdet om et fællessekretariat for huslejenævn og beboerklagenævn
13. juni 2017

Ballerup Kommunalbestyrelse og Furesø Byråd har besluttet at fortsætte den nuværende aftale om et fælles sekretariat i Ballerup Kommune, der betjener de to kommuners huslejenævn (private udlejningsboliger) og beboerklagenævn (almene boliger).

Den nuværende aftale udløber ved årets slutning, og den nye gælder således for perioden 2018-2021.

Er I lejere eller udlejere i Ballerup Kommune og Furesø Kommune, skal I derfor fortsat skrive til sekretariatet i Ballerup Kommune, naevn@balk.dk, hvis I har en tvist om f.eks. en flytteopgørelse eller ønsker at få en forhåndsvurdering af lejen for en privat udlejningsbolig. I kan også ringe til sekretariatet på tlf. 4477 1877. Se yderligere information på begge kommuners hjemmesider.