Grantoftens egne politikadetter udlært

28. november 2016

Fredag den 25. november var en stor dag for 12 unge fra boligområdet Grantoften. De kan nu kalde sig politikadet

Foto: Politidirektør Kim Christiansen og borgmester Jesper Würtzen trykker hånd med en af de nye 12 politikadetter

Sidste år løb det tværkommunale ”Projekt Politikadet” med Den Kriminalpræventive Pris 2016. Projektet har et kriminalpræventivt og pædagogisk sigte og henvender sig til unge mellem 12 og 14 år, som har behov for støtte til at modstå de påvirkninger, som de kan møde i de kriminelle miljøer.

I projektet bliver der blandt andet arbejdet med selvværd, respekt, samfundsværdier og tillid til politi og myndigheder.

12 unge fra boligområdet Grantoften har netop gennemført introduktionsforløbet til projektet, og fredag den 25. november blev de hædret efter en uges skarp politi-træning hos Københavns Vestegns Politi.

- Vi og andre kommuner oplever, at en række børn og unge i dag står uden for fællesskabet. Det er vigtigt, at de unge får at vide og bliver bevidste om, at de er en vigtig del af det danske samfund nu og i fremtiden. Politikadet er en rigtig god og praksisorienteret måde at håndtere den udfordring på. I forløbet lærer de unge om samfundets værdier og opbygning via blandt andet rollespil, hvor de er aktive medspillere, siger borgmester Jesper Würtzen.

Og hos Københavns Vestegns Politi er der stor ros til kadetterne.

- Det er imponerende at se den udvikling, der sker med kadetterne i løbet af intro-forløbet. De unge bliver styrket i at finde et godt og stærkt fællesskab. Fællesskabet i politikadet kan gavne de unge i fremtiden i positiv retning og dermed gøre dem i stand til at sige fra overfor de negative påvirkninger, der indimellem kan være i de miljøer, de vokser op i, siger politidirektør Kim Christiansen.

Forløbet i Politikadet varer tre måneder. Efter den såkaldte intro-uge, som kadetterne fra Grantoften netop har gennemført, mødes de fast hver torsdag frem til starten af marts måned 2017. Med de praktiske øvelser kommer de unge tæt på politiets arbejde og får samtidigt opbygget en forståelse af samfundets værdier og normer. Udover Ballerup er også Gladsaxe, Herlev, Hvidovre og Ishøj kommuner med i projektet.

Politikadetprojektet har ingen relation til politiets nye politikadetuddannelse på Politiskolen.