Gratis energitjek af din boligforening

Nu kan din boligforening få et gratis energitjek
12. oktober 2017

Din boligforening kan få et gratis og uforpligtende besøg af en BedreBoligrådgiver.

Nu kan din boligforening få et gratis og uforpligtende besøg af en BedreBolig-rådgiver fra Energitjenesten. 

Det giver jer et overblik over energiforbruget, og I får viden om, hvilke energiforbedringer og besparelser, der er oplagte for lige netop jeres forening. I kan også få gode tips om, hvordan I kan forbedre indeklimaet i boligerne.

Lige nu er der statidgvæk penge tilbage i statens pulje til energiforbedringer og klimatilpasning af private udlejningsejendomme med mindst 12 lejemål. Fristen for at reservere tilskudsmidler er den 1. december 2017 og du kan læse mere om puljen på Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsens hjemmeside. 

Det går energitjekket ud på:

  • Rådgiveren besøger jeres forening og laver en energigennemgang sammen med jeres driftspersonale og afdelingsbestyrelse
  • I får en BedreBolig-plan skræddersyet til jeres boligforening
  • Hvis I ønsker det, deltager BedreBolig-rådgiveren på et møde og uddyber planen

Ønsker I at vide mere?

Så send en mail til Anette Nielsen Kollits på ank@balk.dk