Grøn smiley til Hjemmeplejen

Grøn smiley
19. juni 2019

Hjemmeplejen i Ballerup Kommune er et godt sted at arbejde. Det bekræfter en grøn smiley fra Arbejdstilsynet.

Arbejdsmiljøet er i orden i Hjemmeplejen i Ballerup Kommune. Det konkluderer Arbejdstilsynet efter et tilsyn i juni.

Arbejdstilsynet uddeler ros til det fysiske og psykiske arbejdsmiljø. Der var især ros til, hvordan Hjemmeplejen arbejder struktureret med, at mange medarbejdere er udsat for passiv røg i folks private hjem, når de passer deres job.

”Mange borgere har svært ved at forstå, at det kan være et problem, at de ryger i eget hjem. Det er en udfordring, alle kommuner kæmper med. Vi har fundet ud af, at hvis vi er meget entydige og målrettede omkring problematikken, kan vi få størstedelen af borgerne til at samarbejde med os. Det skaber et sundere arbejdsmiljø for vores ansatte,” siger Tine Gitte Nielsen, leder af Hjemmeplejen.

Hjemmeplejen ringer i videst muligt omfang, til borgere der ryger, cirka 20 minutter inden deres besøg. Dermed kan borgeren nå at lufte ud, inden medarbejderen fra Hjemmeplejen kommer forbi.

”Det virker jo banalt, men pointen er, at alle vores ansatte ved, at det er vores procedure og ringer til borgerne, inden de kommer,” siger Tine Gitte Nielsen.

Arbejdstilsynet roser ikke kun Ballerup Kommune for at have iværksat en fornuftigt procedure omkring røggener i folks hjem. Hjemmeplejen får ros for at arbejde meget struktureret med arbejdsgange og arbejdsmiljø. Der er nemlig nok at være opmærksom på som ansat i Hjemmeplejen.

Som medarbejder i Hjemmeplejen er der risiko for at blive udsat for vold og trusler i arbejdet med ældre og svage borgere.  Det er noget som Hjemmeplejen har stor fokus på – både forebyggende og i det løbende arbejde med at sikre medarbejderne mod vold og trusler.

En anden udfordring, Hjemmeplejen har arbejdet struktureret og konkret med, er arbejdsskader som følge af uheld på hjemmeplejens el-cykler.

”På et tidspunkt havde vi mange medarbejdere, der kom ud for uheld på el-cykel. Nu holder vi el-cykel-kursus for alle og har indført regler om, at medarbejderne skal bruge cykelhjelm. Arbejdstilsynet var alt i alt imponeret over vores strukturerede måde at arbejde på. Det gælder både, når vi afdækker problemer og når vi gør en indsats for at forebygge arbejdsskader,” siger Karin Bjerre Kohn, leder af hjemmeplejen.

Samme viden
En andet vigtigt aspekt er, at alle medarbejdere har samme viden. Derfor holder Hjemmeplejen hver måned et introduktionsprogram for alle nye medarbejdere. Her bliver alle præsenteret for de mål og værdier, som arbejdet tager udgangspunkt i.

”Vi har lært, at når alle medarbejdere har for øje, hvad vi arbejder hen i mod og taler om det, så kan vi nå langt. Selv når vi skal løse en ellers fra start af umulig opgave som at minimere mængden af passiv røg for vores medarbejdere i private hjem. Ved at arbejde grundigt, ensartet og struktureret, kan vi løse det meste, siger Karin Bjerre Kohn.”

Der er cirka 400 medarbejdere ansat i Hjemmeplejen. Mere end 1400 borgere får besøg af Hjemmeplejen i Ballerup Kommune – nogle hver 14. dag, andre flere gange om dagen.

Den grønne smiley gælder i tre år.