Gruppeformænd roser arbejdet der gøres for udsatte og sårbare borgere

kommunalbestyrelse
23. marts 2020

Gruppeformændene for de politiske partier i kommunalbestyrelsen har sammen med borgmesteren og kommunaldirektøren holdt videomøde

Kommunaldirektøren gav en detaljeret gennemgang af de mange indsatser, der bliver gjort i Ballerup Kommune for at give borgere og virksomheder den bedst mulige service i den nuværende situation med den omsiggribende epidemi med coronavirus.

Politikerne beder kommunaldirektøren overbringe hele kommunalbestyrelsens anerkendelse til hele organisationen for det meget store, professionelle og engagerede arbejde, som bliver gjort i alle dele af kommunen for de mest udsatte og sårbare borgere.

Politikerne beder administrationen have særlig opmærksomhed på de hjemløse og øvrige udsatte borgere, som har særlige udfordringer og som kan få yderligere udfordringer, hvis herberger og varmestuer lukker, og at arbejde for at finde løsninger, der på bedste måde hjælper den enkelte.