Har du en grøn idé?

Blad med regndråber
11. marts 2020

Så er det nu, du kan søge Grønt Råds pulje 2020.

Hvert år åbner Grønt Råd for en miljøpulje på 50.000 kroner. Formålet er at støtte lokale grønne tiltag inden for natur, trafik, forsyning, affald, forurening, arealanvendelse med mere. Du har også mulighed for at søge om tilskud til lokale aktiviteter, fx oplysningskampagner, arrangementer eller andre lokale miljøtiltag. Der gives dog ikke tilskud til kommercielle aktiviteter eller til aktiviteter, hvor der ikke er offentlig adgang.

Der er to ansøgningsrunder, så har du en grøn idé, skal du sende den inden henholdsvis den 13. maj eller 23. juli.

Læs mere om, hvordan du søger grøn pulje.