Høring om nyt multihus i Skovlunde

Kasperskolen flytter ind i det nye multihus
7. november 2017

Forslag til lokalplanen for det nye multihus i Skovlunde er i høring fra den 7. november 2017. Høringsperioden løber frem til den 13. februar 2018.

Den 30. oktober 2017 besluttede Kommunal¬bestyrelsen at sende forslag til Lokalplan nr. 171 for UCC om nyt multihus ved Bybjergvej i Skovlunde i høring. 

Høringen starter den 7. november og løber frem til den 13. februar 2018. 

Du kan se lokalplanforslaget og give dit høringssvar her. 

Vi holder offentligt møde om planforslaget den 16. januar 2018. Tid og sted bliver annonceret i god tid inden mødet - både her på ballerup.dk og i Ballerup Bladet. 

Om lokalplansforslaget
Lokalplanen giver mulighed for at forvandle den tidligere uddannelsesinstitution, UCC, til et moderne multihus, der både kan bruges til  undervisning og boliger.  

Huset står overfor at blive en base for Kasperskolen og vores bo- og dagtilbud for voksne med særlige behov. Derudover er der også en koncertsal i huset, der er offentlig tilgængelig. 

Lokalplanen muliggør også, at der kan opføres en mindre mængde boliger i maksimalt to etager i lokalplanens nordlige del.

Der er gennemført en screening af planforslagets miljømæssige konsekvenser, og vurderingen er, at ændringerne i området ikke vil kunne få væsentlig indvirkning på miljøet.

Vi vil rigtig gerne høre dine kommentarer til lokalplanen. Du kan sende dem til os via dette link frem til den 13. februar 2018. 

Læs mere om planerne for det nye multihus her