Høring: Trafikvurdering og besøgstal på Ballerup Byvej

Burger King
3. september 2019

Nyt teknisk notat vurderer mulige trafikændringer og antallet af kommende gæster ved åbning af en restaurant på Ballerup Byvej (Burger King).

Som opfølgning på et borgermøde den 15. august om lokalplan for en restaurant på Ballerup Byvej (Burger King) har Ballerup Kommune fremskaffet erfaringstal for et kommende antal gæster i restauranten og foretaget en trafikvurdering af mulige ændringer i trafikale forhold ved adressen.

Tal og vurdering er nu lagt frem på Ballerup Kommunes høringsportal.

Supplerende høringsmateriale til Lokalplan 190