Høringsperioden for Budget 2017 er i gang

25. august 2016

Sidste frist for aflevering af høringssvar til det kommende års budget er søndag den 11. september.

Økonomiudvalget har førstebehandlet budgetforslaget for 2017 og overslagsårene 2018-2020 samt direktionens katalog over spareforslag.

Den 29. august 2016 førstebehandler Kommunalbestyrelsen budgetforslaget. Du har mulighed for at følge behandlingen live via hjemmesiden. 

Inden den endelige behandling i Kommunalbestyrelsen den 10. oktober 2016 har bestyrelser, interesseorganisationer samt råd og nævn mfl. mulighed for at afgive bemærkninger til budgetforslaget og sparekataloget, et såkaldt høringssvar.

Læs mere om høringsprocessen og find de relevante dokumenter på hjemmesiden her