Hvad er vigtigst for dig?

Medarbejdere i hjemmeplejen på
12. juni 2018

Onsdag den 6. juni satte Ballerup Kommunes medarbejdere i plejecentre, hjemmeplejen og aktivitetstilbud fokus på borgerinddragelse ved at spørge: ”Hvad er vigtigst for dig?”

Foto: Ballerup Hjemmepleje har udpeget ressourcepersoner, som skal støtte op om en arbejdstilgang, der hele tiden inddrager borgerens perspektiv, ønsker og behov i opgaveløsningen. 

 

”Hvad er vigtigt for dig”-dagen markeres blandt professionelle i sundhedssektoren verden over i ikke færre end 31 lande for at understrege, hvor vigtigt det er at inddrage den enkelte patient og borgers behov og ønsker i vores sundhedsvæsen på tværs af landegrænser og nationaliteter.

I Ballerup Kommune gav dagens store spørgsmål stof til eftertanke blandt de mange borgere, som dagligt modtager pleje og omsorg fra kommunens medarbejdere, eller som jævnligt benytter de forskellige aktivitetstilbud rundt om i Ballerup. Nye ønsker kom frem på bordet, og samtidig blev medarbejderne anerkendt for deres evne til at tilrettelægge de mange daglige pleje- og omsorgsopgaver ud fra den enkeltes behov.      

 

Et aktivt liv i fællesskab med andre
I daghjemmet på Plejecenter Lundehaven blev den første onsdag i juni præget af mange gode snakke og refleksioner over de vigtigste ting i livet. Spørgsmålet blev stillet af medarbejderne ind imellem daghjemmets mange sociale aktiviteter, som omfatter alt fra yatzy-spil til fælles musikquiz og afslappende hygge i plejecentrets gårdhave.

Bjørn på 75 år er en af de mange ældre, som kommer i daghjemmet på Lundehaven, og her har man kunnet finde ham hver onsdag gennem det seneste år. For Bjørn er det vigtigt, at han har et godt helbred, og han går blandt andet en tur rundt om Vallensbæk sø med sin datter flere gange ugentligt. For som Bjørn udtrykker det:

- Med et godt helbred kan man klare utroligt mange ting.

Men også det ugentlige visit i daghjemmet betyder meget for Bjørn. Aktiviteterne er et frisk pust i hverdagen, og det kan Bjørns egen familie også mærke på ham. På Lundehaven oplever han et godt og tæt fællesskab:

- Aktiviteterne i daghjemmet aktiverer min hjerne og holder den i gang, og så er der en god fælles ånd her. Ordet er frit, og der er ingen tabuer, fortæller Bjørn.

Bjørn foran daghjemmet på Plejecenter Lundehaven

Foto: For Bjørn er det meget vigtigt at kunne komme i daghjemmet på Plejecentret Lundehaven hver uge, hvor han nyder det sociale samvær med andre ældre og daghjemmets mange aktiviteter.

 

Ligeværd og tæt samarbejde
I Ballerup Hjemmepleje tog alle medarbejderne et ”Hvad er vigtigst for dig”-postkort med i tasken for at tale med deres borgere om spørgsmålet i løbet af formiddagen. Efterfølgende blev dagen evalueret i de enkelte teams, og der var bred enighed om, at det havde været en rigtig god oplevelse at stille borgerne det vigtige spørgsmål og givet anledning til mange gode drøftelser. Særligt havde spørgsmålet fået flere borgere til at føle sig både hørt og inddraget.

Mange af de borgere, som hjemmeplejens teams besøgte denne onsdag, gav udtryk for, at det vigtigste for dem er at kunne blive i eget hjem og opleve, at de bliver inddraget aktivt og ligeværdigt i de daglige opgaver, som de har brug for støtte til at udføre. Men der var også helt specifikke ønsker og behov imellem. For en af de adspurgte borgere spiller musik for eksempel en helt afgørende rolle for hendes trivsel. Hun kan dog ikke selv sætte musik på, så det behov forsøger hendes hjemmehjælper dagligt og helt konkret at imødekomme ved at sætte en CD på i hjemmet.

 

Tilgang med fokus på inddragelse
For selvom ”Hvad er vigtigst for dig”-spørgsmålet er blevet en fast del af arbejdet ude hos den enkelte Ballerup-borger, og behov og ønsker søges integreret i hverdagens rutiner og opgaver, så giver en dag med stærkt fokus på de vigtigste ting i livet meget stof til eftertanke. Ikke sjældent fører spørgsmålet også til nye aktiviteter for borgerne eller til nye måder at udføre de daglige opgaver på.

- Det er helt afgørende, at vi i dagligdagen har fokus på at stille vores borgere spørgsmålet ”Hvad er vigtigst for dig?”. Det er borgernes perspektiv, som præger vores tilgang til opgaveløsningen, og det er denne dag med til at markere, understreger Anette Pedersen, der er leder af team 1 i Ballerup Hjemmepleje.

I hvert hjemmeplejeteam er der derfor udpeget en ressourceperson, som skal støtte op om denne tilgang, og de stod denne dag forrest for at støtte og motivere kollegaerne til at stille det vigtige spørgsmål.

En fin kagemand blev serveret på \"Hvad er vigtigst for dig?\"-dagen i Ballerup Kommune

Foto: Dagens evaluering i hjemmeplejen blev afsluttet med en ”Hvad er vigtigst for dig?”-kagemand til frokosten.   

 

Om dagen med det vigtige spørgsmål
”Hvad er vigtigst for dig?”-dagen er et initiativ, der på danske hænder blev stiftet som et landsdækkende event i 2017 af Dansk Selskab for Patientsikkerhed i samarbejde med TrygFonden.

I Ballerup Kommune har vi dog markeret dagen i år for 4. gang, og der er blevet sat et ballerupsk præg på formuleringen, så spørgsmålet herhjemme hvert år den 6. juni lyder: ”Hvad er vigtigST for dig?”.