Hvem hjælper dem, der hjælper?

Paaroerendekonference logo
6. marts 2018

Den 14. april 2018 holder Ballerup Kommune pårørendekonference sammen med lokale pårørendeforeninger for at sætte fokus på, hvordan vi i fællesskab skaber det gode liv for de pårørende.

Det er svært at blive ramt af alvorlig eller kronisk sygdom, men det er også hårdt at være pårørende – både fysisk, psykisk, socialt og økonomisk.

Ballerup Kommune har derfor taget initiativ til en pårørendekonference, hvor opmærksomheden rettes mod de pårørendes behov, og hvordan vi i fællesskab skaber det gode liv for pårørende med en omsorgsrolle.

Initiativtageren til konferencen er formand for Social- og Sundhedsudvalget Lolan Marianne Ottesen:

- De pårørende gør en kæmpe indsats med at støtte deres nærmeste, der har brug for deres hjælp. Det vil vi gerne anerkende ved at skabe opmærksomhed om, hvor udfordrende det er at yde omsorg, samtidig med at man også selv kan være fysisk, psykisk, socialt og økonomisk påvirket af situationen. 

Det bakkes op af Lisbeth Schomacker og Annette Loop fra forældreforeningen i Ballerup Kommune, der blandt andre har været med til at planlægge konferencen sammen med Ballerup Kommune.

- At være pårørende kan være opslidende på trods af ens kærlighed og loyalitet til det menneske, der har brug for omsorg. Det kan føles ensomt, og det kan forhindre en i at få tid til sociale relationer, pleje egne interesser og endda passe andre forpligtelser og et arbejde. Vi har derfor i forældreforeningen fremhævet, at det er vigtigt, at der bliver sat fokus på, at man som pårørende ikke er alene med sine frustrationer, fortæller Lisbeth Schomacker.

Annette Loop supplerer:

- Det betyder meget, at vi som pårørende bliver anerkendt for den store indsats, vi bidrager med. For med anerkendelse og støtte kan vi løfte tunge byrder.

Fælles løsninger
En anden ambition for pårørendekonferencen er, at den bidrager til fælles løsninger, fortæller Lolan Marianne Ottesen.

- Ballerup Kommune har en vision om at skabe fremtiden sammen med borgerne. For at lykkes med det, er det afgørende, at vi har en dialog om, hvad vi kan forvente af hinanden, og hvordan vi styrker samarbejdet mellem kommune, frivillige og pårørende.

Om konferencen på rådhuset
Pårørendekonferencen 2018 finder sted i Atriumgården på Rådhuset den 14. april kl. 10-15.

Dagen byder på paneldebat samt inspirerende bud på, hvordan vi sammen skaber det bedste liv for pårørende. Der er blandt andet oplæg fra indland og udland.

Derudover får deltagerne mulighed for at danne netværk med andre pårørende, få inspiration til konkrete handlemuligheder samt få kendskab til pårørendetilbud i Ballerup Kommune.

Deltagerne får også mulighed for at komme med input til Ballerup Kommunes kommende pårørendepolitik.

Det er gratis at deltage, men du skal på forhånd tilmelde dig på social-adm@balk.dk eller tlf. 44 77 32 93.

Du finder programmet på: ballerup.dk/paaroerendekonference