Indstilling af medlemmer til nyt vandråd

Nu kan der indstilles medlemmer til det nye vandråd og Roskilde fjord og Isefjord
14. marts 2017

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse af vandløb, skal senest 17. marts indstille medlemmer til det nye vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord.

Der er netop blevet oprettet et vandråd for Isefjord og Roskilde Fjord, og nu skal medlemmerne til det nye vandråd findes. 

Foreninger og organisationer, der arbejder med beskyttelse af vandløb, kan indstille forslag om et medlem og en suppleant til vandrådet. Vandrådet kommer til at bestå af 20 medlemmer. 

Vandrådet har betydning for Ballerup, fordi seks af kommunens vandløb ender i Roskilde Fjord gennem blandt andet Værebro Å systemet.

Sådan indstiller I
Send jeres indstilling i en e-mail til Lejre Kommune, der er sekretariatskommune for arbejdet.

Mailadressen er cbm@lejre.dk

Sidste frist for indstilling er fredag den 17. marts 2017.

Har I spørgsmål?
Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte Charlotte Schleiter fra Lejre Kommune på mail char@lejre.dk