Information om den midlertidige indefrysningsordning

7. juni 2018

Mange boligejere i Ballerup Kommune har modtaget et brev om, at de har fået indefrosset en del af deres grundskyld for 2018.

Baggrunden for indefrysningen er den såkaldte lov nr. 278 af 12. april 2018, som er vedtaget af et flertal af Folketinget. Med loven indføres en midlertidig indefrysningsordning af grundskyldsstigninger for 2018-2020. 

Læs mere om ordningen

Loven betyder, at Ballerup Kommune er forpligtet til at indefryse årlige stigninger i grundskylden over 200 kr. pr. ejer. Indfrysningen sker automatisk som et lån. Lånet kan du ikke kan fravælge, men det er dog rente- og gebyrfrit. 

For at sikre en enkel ordning kan du ikke fravælge indefrysning eller vælge at indfri dit lån i perioden 2018-2020. Lånebeløbet fremgår af din ejendomsskattebillet, og det er trukket fra i din opkrævning.

Ejendomsskattebetalingen for 1. halvår 2018 var uden indefrysning 
Du har måske bemærket, at grundskylden for første halvår 2018 blev opkrævet uden indefrysning.

Det skyldes, at lovgrundlaget for den midlertidige indefrysningsordning ikke var vedtaget på det tidspunkt. Det er den nu, og derfor får du indefrosset et beløb, der svarer til stigningen fra sidste år i grundskylden for hele 2018.
 
Du skal betale det indefrosne beløb, hvis ejendommen skifter ejer. Du modtager automatisk opkrævningen
fra din kommune. Overtager din ægtefælle ejendommen, overtager vedkommende lånet.

Du vil årligt få en opgørelse, som viser det indefrosne beløb for hvert år og totalt.