Ingen kontanthjælp eller uddannelseshjælp til uddannelsessøgende i sommerferien

rådhuset
17. juni 2020

Når du er under uddannelse, kan du som hovedregel ikke modtage kontanthjælp eller uddannelseshjælp i sommerferien.

Du bliver betragtet som studerende, når:

  • du har afsluttet en gymnasial uddannelse og søger ind på en videregående uddannelse
  • du afventer optagelse på lære-/praktikplads

Du er derfor ikke berettiget til kontanthjælp eller uddannelseshjælp, selvom du ikke har fået uddannelsesstøtte endnu eller venter på at få det, før du starter ny uddannelse.

Hvis du har spørgsmål, kan du henvende dig til Ballerup Kommune, Center for Arbejdsmarked, Ydelser, på tlf. 4477 3588 eller på mail kontanthjaelp@balk.dk