International mærkedag markeret i Ballerup

kage
11. juni 2017

Tirsdag den 6. juni satte sundheds- og plejepersonale over hele verden ekstra fokus på patienter og borgere, der modtager pleje. Dagen blev også markeret i Ballerup Kommune

Foto: Evelyn fra Plejecenter Lundehaven i gang med at skære kagen for med stor præcision. Kagen var på bordet i anledning af hvad-er-vigtigt-for-dig-dagen

Alle mennesker er forskellige. De har forskellige behov, ønsker og mål for deres liv, og den viden er vigtig at få frem, da den kan være med til at skabe bedre resultater for borgeren eller patienten.

I anledning af den internationale hvad-er-vigtigt-for-dig-dag tirsdag den 6. juni var spørgsmålet ”hvad er vigtigst for dig?” derfor på manges læber på plejecentre og i hjemmeplejen i Ballerup Kommune, der havde valgt at deltage og markere dagen.

Idéen er, at når man fokuserer og aktivt stiller spørgsmålet “hvad er vigtigst for dig?” i stedet for “hvad er der i vejen med dig?” skaber det mere inddragelse, indflydelse og ligeværdig dialog, der åbner for andre vinkler og snakke, man måske ikke ville få frem.

De mange svar fra dagen i Ballerup er nu blandt andet blevet skrevet på røde hjerter, som vil være synlige på plejecentrene.

I alt deltog mere 250 sygehusafdelinger, kommunale og private institutioner i hvad-er-vigtigt-for-dig-dagen i Danmark

hjerte med svar på hvad er vigtigst for dig?
Foto: God mad, fast personale, kone og børn… svarene fra hvad-er-vigtigt-for-dig-dagen var mange og vigtige