Hvis du er over 30 år

Du kan søge kontanthjælp, hvis du er over 30 år eller under 30 år, og har en erhvervskompetencegivende uddannelse. Hvis du er under 30 år og ikke har en uddannelse, kan du søge uddannelseshjælp. Du kan ikke søge kontanthjælp hvis du er berettiget til arbejdsløshedsdagpenge.

 

Du skal møde op i Ballerup Jobcenter og melde dig ledig. Husk at medbringe dit NemID, så du kan logge på vores system. Du kan også søge kontanthjælp digitalt, det er dog vigtigt du husker at du skal møde personligt frem i jobcenteret på din første ledighedsdag.

Du kan først søge kontanthjælp fra den dato, du har meldt dig ledig. Du kan ansøge om kontanthjælp, hvis du er over 30 år eller under 30 år, med en kompetencegivende uddannelse.

Sådan søger du kontanthjælp

Du vil komme til en jobsamtale senest en uge efter, at du første gang har henvendt dig til kommunen om hjælp. Det vil under denne samtale blive vurderet, om du er jobparat og kan påtage dig arbejde med det samme, eller om du er aktivitetsparat og skal have  en særlig støtte for igen at komme ud på arbejdsmarkedet.

Vi anbefaler at du inden samtalen går ind på jobnet og skriver dine jobønsker ned, og skrive ned hvad du tror der kan få dig tilbage på arbejdsmarkedet hurtigst muligt? Dermed kan du også være med til at sætte dagsordenen på mødet. Du kan på jobnet få inspiration til din jobsøgning.

Som jobparat skal du hurtigst muligt have et job - og hvis det ikke lykkes, skal du arbejde for din kontanthjælp. Hvis jobcentret vurderer, at du er jobparat, betyder det at du så hurtigt som muligt skal i job og intensivt søge forskellige typer af job. Hvis det ikke lykkes for dig, skal du arbejde for din kontanthjælp. Det betyder, at du enten skal i:

  • virksomhedspraktik (link)
  • løntilskud (link)
  • nytteindsats (link)

Du vil blive indkaldt til to samtaler inden for de første tre måneder. Hvis du ikke er kommet i job, skal du i løbet af 12 måneder til yderligere fire samtaler i jobcentret. 

Hvis jobcentret vurderer, at du er aktivitetsparat, betyder det, at du har nogle udfordringer af social, fysisk eller psykisk karakter  som gør ,at du ikke indenfor en kortere periode kan komme  ind på arbejdsmarkedet.  Jobcentret vil sammen med dig, lægeligt skulle dokumentere dine udfordringer samt hvad der kan gøres for, at du får det bedre.

Som aktivitetsparat betyder det også, at du har behov for en form for støtte, så du på længere sigt kan få et job. Du vil skulle deltage i et forløb, der kan gøre dig klar til at få et job - senest seks måneder efter, du har henvendt dig i jobcentret.

Du kan enten komme i virksomhedspraktik, løntilskud eller få et vejlednings- og opkvalificeringsforløb. 

Hvis jobcentret vurderer, at du har behov for det, vil du få en mentor, der kan hjælpe og støtte dig med de udfordringer, du kan have i forhold til at få et job.

Den rådgiver du får i Jobcenteret vil være din koordinerende rådgiver.

Hvis du ikke er kommet i job, skal du i løbet af 12 måneder til mindst fire samtaler i jobcentret. 

Har en FVUtest vist, at du har behov for et læse-, skrive-, regne- eller ordblindekursus, har du ret til tilbud om et sådant kursus.

Et læse-, skrive- eller ordblindskursus træder ikke i stedet for, at du skal i virksomhedspraktik, nytteindsats, løntilskudsordning eller vejlednings- og opkvalificeringsforløb som jobparat eller aktivitetsparat.

Du kan få tilbud om en realkompetencevurdering, hvis du ikke har en erhvervskompetencegivende uddannelse, pg overvejer at starte op på en uddannelse.

Hvis din rådgiver vurderer at du har brug mentor, kan du få tilknyttet en mentor, som sammen med dig og din rådgiver kan hjælpe dig til at komme videre. Mentoren kan f.eks. hjælpe dig ift. emner som jobmuligheder, virksomhedspraktik, bolig, gæld og behandling som led i, at kommer tilbage på arbejdsmarkedet. Hvis du tilbydes mentor, vil du sammen med din rådgiver og mentor, lave en mentoraftale, hvor I aftaler de præcise opgaver og mål som I skal arbejde med, for at du kan komme tilbage på arbejdsmarkedet.

Du kan klage til kommunen, hvis du er utilfreds med kommunens afgørelse om kontanthjælp, tilbud m.v. Du skal klage over afgørelsen, inden der er gået fire uger efter, at du har modtaget afgørelsen. Kommunen skal så genvurdere afgørelsen, inden der er gået fire uger, fra klagen er modtaget. Hvis kommunen fastholder sin afgørelse, bliver din klage sendt videre til Ankestyrelsen, som tager stilling til afgørelsen.

Her kan du læse mere om kontanthjælp og dine fremtidige jobmuligheder:

www.borger.dk

www.jobnet.dk

www.ug.dk

 

Kontakt

Jobcenter Ballerup 

Baltorpvej 156
2750 Ballerup 

Se åbningstider

4477 6500

E-mail