Seniorjobordning

Du kan have ret til et seniorjob i din bopælskommune, hvis du:

  • er ledig
  • betaler til efterlønsordningen
  • og der højst er fem år til, at du når efterlønsalderen.

Hvis du har ret til et seniorjob, modtager du et brev fra din a-kasse ca. tre måneder før din dagpengeperiode udløber. I brevet orienterer a-kassen dig om muligheden for at få et seniorjob.

Du skal efterfølgende sende en ansøgning til kommunen senest to måneder efter den dag, hvor dagpengeperioden eller din ret til midlertidig arbejdsmarkedsydelse udløber. Du kan tidligst sende ansøgningen tre måneder før din dagpengeret er opbrugt.
Kommunen indkalder dig efterfølgende til en samtale. Kommunen fastsætter seniorjobbets indhold og omfang efter samtalen med dig og tager så vidt muligt hensyn til dine kvalifikationer og interesser. Du bliver ansat på overenskomstmæssige løn- og arbejdsvilkår.

Du kan udfylde din ansøgning her:

For at komme i betragtning til et seniorjob, skal du:

  • være ledig
  • fortsat være medlem af en a-kasse
  • fortsat indbetale efterlønsbidrag
  • kunne opfylde anciennitetskravet for at få efterløn, når du når efterlønsalderen
  • have opbrugt dagpengeretten, tidligst fem år før du når efterlønsalderen.

Mens du er i et seniorjob, optjener du ikke ret til dagpenge.

Du skal desuden stadig stå til rådighed for arbejdsmarkedet, hvis dit jobcenter henviser dig til et ordinært job.

Dit seniorjob ophører, når du når efterlønsalderen.

Under din seniorjobordning skal du stadig betale medlemsbidrag eller efterlønsbidrag til din a-kasse for at have ret til ordningen. Hvis du vælger at hæve dit efterlønsbidrag, inden du når efterlønsalderen, ophører din seniorjobordning.

Du kan også miste din ret til seniorjob, hvis du bliver afskediget som følge af, at du har misligholdt din ansættelsesaftale.