Virksomhedspraktik & løntilskud

Virksomhedsrettede forløb er en rigtig god måde at komme i kontakt med en arbejdsplads på.

Under et virksomhedsrettet forløb, får du mulighed for at lære arbejdspladsen og arbejdsopgaverne godt at kende. Du kan få nogle nye kompetencer, og det giver en arbejdsgiver en mulighed for at se, hvad du kan.

Virksomhedsrettede forløb fører nogle gange til ordinært arbejde.

Du kan også bruge et virksomhedsrettet forløb til at finde ud af, om det er et arbejdsområde, du kunne tænke dig en uddannelse indenfor.

Virksomhedspraktik

Med en virksomhedspraktik kan du få indsigt i et fag, du ikke kender, eller få mere erfaring med et  arbejdsområde du allerede har en uddannelse indenfor.

En virksomhedspraktik giver dig mulighed for at lære en virksomhed at kende, og for at finde ud af om du passer til jobbet, så virksomheden måske kan tilbyde dig et ordinært job eller job med løntilskud. 

Allerede fra din første dag som ledig, kan du søge om virksomhedspraktik i alle typer af virksomheder.

Virksomheden må ikke være ejet af ægtefælle/samlever/registreret partner m.m. og må ikke være der, hvor du senest har været ansat.

Hvor længe varer din praktik?

Varigheden af hvor længe du kan være i virksomhedspraktik afhænger af den ydelse du modtager. Kontakt din rådgiver i Jobcentret for at få mere information herom.

Hvad får du ud af det?

Som praktikant i en virksomhed:

 • får du mulighed for, at få mere eller ny joberfaring, der kan hjælpe dig videre i job
 • får du ikke løn, men bevarer dit hidtidige forsørgelsesgrundlag 
 • må du kun arbejde i virksomhedens normale arbejdstid - og højst 37 timer om ugen
 • er du dækket af Ballerup Kommunes forsikringsordning
 • er du omfattet af arbejdsmiljøloven og lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet

Hvad skal du huske, imens du er i praktik?

Du er ikke omfattet af almindelige regler for lønmodtagere, som er fastsat ved lov eller kollektiv overenskomst. Mens du er i praktik, skal du derfor stadig: 

 • Søge job
 • Have kontaktsamtaler med din beskæftigelsesrådgiver ved personligt fremmøde eller telefoniske samtaler.
 • Sygemelde dig på samme måde som tidligere og til din arbejdsgiver – spørg din beskæftigelsesrådgiver, hvis du er i tvivl

Hvis du er vurderet jobparat skal du fortsat følgende, mens du er i virksomhedspraktik:

 • Dokumentere, at du tjekker /bekræfter dine jobforslag på jobnet mindst hver 7. dag
 • Dokumentere, at du registrerer og udfylder din jobsøgning i jobblog på jobnet hver 7. dag.
 • Opdatere dit CV.

Hvordan kommer du i praktik?

Kontakt dit jobcenter, hvis du vil i virksomhedspraktik.

Du kan også selv lave en aftale med en virksomhed om at komme i praktik. Du skal da blot have godkendt aftalen i dit jobcenter. 

 

Løntilskud i offentlig/privat virksomhed

Et job med løntilskud kan være vejen til dit næste job

Du kan bruge et job med løntilskud til at få genoptrænet eller styrket dine kvalifikationer. Det kan også være en mulighed for at prøve en helt ny type job.

Hvis du bliver ansat i et offentligt/privat job med løntilskud, får arbejdsgiveren tilskud til din løn i en afgrænset periode.

 

Betingelser for løntilskud?

Betingelserne for at have job med løntilskud afhænger af, hvilken ydelse du modtager. Kontakt din rådgiver i Jobcentret for, at høre nærmere om betingelserne.

Virksomheden ikke må være ejet af ægtefælle/samlever/registreret partner m.m.

Hvis du er revalidend, førtidspensionist, er over 50 år, er enlig forsørger eller ikke har nogen uddannelse, kan du begynde i et tilskudsjob fra din første ledighedsdag.

Hvor længe varer dit løntilskudsjob?

Varigheden afhænger af den ydelse du modtager. Kontakt din rådgiver i Jobcentret for, at høre nærmere om varigheden.

Hvad får du ud af det?

 • få genoptrænet eller styrket dine kvalifikationer
 • mulighed for at prøve en helt ny type job
 • ordningen kan føre til almindelig ansættelse især ved private løntilskud
 • virksomheden får tilskud til din løn, fordi de lærer dig om faget og arbejdspladsen i afgrænset periode
 • arbejdsgiveren betaler ATP-bidrag og feriegodtgørelse. Hvis der er tilknyttet overenskomstmæssig pensionsordning til stillingen, betaler arbejdsgiveren både arbejdsgiverbidrag og dit bidrag til pension

Løn og arbejdstid

Offentligt løntilskudsjob

Din løn og arbejdstid afhænger af, hvad du får af økonomisk hjælp. 

Privat løntilskudsjob

I privat løntilskud får du overenskomstmæssig løn, og arbejdsgiver får et bestemt tilskud til løn.

Ferie:

Har virksomheden ferielukket, skal alle medarbejdere holde ferie i denne periode, ifølge ferieloven.

Hvad skal du huske, imens du er i løntilskudsjob?

 • Søge job
 • Have kontaktsamtaler med din beskæftigelsesrådgiver ved telefoniske samtaler
 • Sygemelde dig på samme måde som tidligere og til din arbejdsgiver – spørg din beskæftigelsesrådgiver, hvis du er i tvivl

Hvis du er vurderet jobparat skal du fortsat følgende, mens du er i løntilskudsjob:

 • Dokumentere, at du tjekker /bekræfter dine jobforslag på jobnet mindst hver 7. dag
 • Dokumentere, at du registrerer og udfylder din jobsøgning i jobblog på jobnet hver 7. dag.
 • Opdatere dit CV.

Hvordan kommer du i løntilskudsjob?

Kontakt dit jobcenter, hvis du vil i løntilskudsjob.

Du kan også selv lave en aftale med en virksomhed om at komme i løntilskudsjob. Du skal blot have godkendt aftalen i dit jobcenter. 

 

 

Hvis du er kontanthjælpsmodtager, kontantydelsesmodtager eller uddannelseshjælp modtager, kan der være mulighed for at du kommer i nytteindsats på en offentlig arbejdsplads. 

Formålet med nytteindsatsen er, at du kommer til at indgå i et arbejdsfællesskab, og at du samtidig udfører en samfundsnyttig opgave for den ydelse, du modtager fra staten.

Nytteindsatsen består af praktisk arbejde, der ikke kræver, at du har nogle specifikke kompetencer. Eksempler på opgaver kunne være vedligeholdelse af offentlige arealer, vedligeholdelse af bygninger og inventar rundt omkring i byen, lettere administrative opgaver og serviceopgaver, når der skal afholdes lokale eller større arrangementer i byen.

Du kan være tilknyttet et projekt i nytteindsatsen i op til 13 uger. Herefter skal du have et andet beskæftigelsestilbud – eller tilknyttes et andet projekt i nytteindsatsen.

Kontakt

Jobcenter Ballerup 

Hold-an Vej 7
2750 Ballerup 

Send sikker besked

Se åbningstider

4477 6500

E-mail