Jordbundsundersøgelser ved Lautrupvang

Området ved DTU Campus i Ballerup
14. august 2018

Mandag den 20. august 2018 og resten af uge 34 bliver der lavet jordbundsundersøgelser ved Lautrupvang 5-9.

Undersøgelserne skal bruges til at afklare forudsætningerne for at udbygge området. 

Undersøgelserne bliver foretaget af Jord-Miljø A/S på vegne af PensionDanmark, der har forkøbsret til arealet, hvor undersøgelserne finder sted. De afholder også udgifterne til undersøgelserne.