Kastanjetræet i Centrumgaden er svækket - vi planter nyt

kastanjetræ
9. oktober 2020

Kastanjetræet er svækket. Ballerup Kommune har derfor besluttet at fælde træet

Kastanjetræet ved torvet i Centrumgaden er desværre stærkt svækket og afkræftet, og det er ofte nødvendigt at fjerne døde grene fra trækronen.

Ballerup Kommune har derfor besluttet at fælde træet, når torvet og Centrumgaden alligevel bliver renoveret.

Træet bliver fældet i løbet af oktober måned.

Nye sunde træer - og nyt liv til det gamle

I stedet for kastanjetræet planter vi nye og sunde træer. Sammen med de nye lindetræer på kirkegården vil de bidrage til den grønne natur ved torvet.

Det gamle træ går heldigvis ikke til spilde. Når kastanjetræet bliver fældet, flytter vi træstammen over i Lindehaven, hvor den langsomt vil nedbrydes og skabe levesteder for svampe og insekter.